VIKBB70 Příprava a uvádění programu

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Křivánek (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Měřínská (přednášející)
Mgr. Miroslava Brázdová (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Účastník má schopnost připravit několikahodinový program. Umí přemýšlet nad cílovou skupinou, cíli, připravit tomu odpovídající program a následně ho i uvést a zhodnotit.

Programem je myšlen výukový/zážitkový/rozvojový program v prostředí knihovny, galerie, muzea či podobného prostředí. Může to být cestovatelská beseda, tvořivé odpoledne pro děti, dobrodružná hra pro studenty, …
Osnova
 • Směřujeme k “univerzálnímu lektorovi”, který má následující kompetence:
 • ví, pro koho program dělá
 • umí stanovit cíl programu - nebo ho dostane a umí ho zpřesnit
 • dokáže připravit program
 • zná různé formy programu, které umí použít
 • dokáže zařídit podstatné věci kolem programu - propagace, zázemí, pomůcky
 • dokáže odvést program - pracuje s lidmi a dynamikou a energií jejich skupiny, pracuje s časem, zvládne řešit potíže při průběhu
 • zvládne odvést reflexi a ví, k čemu je dobrá
 • umí vyhodnotit program po uvedení
 • umí zadat a vyhodnotit zpětnou vazbu
 • umí zhodnotit naplnění cíle
 • umí si poradit s obavami z uvádění programu
 • umí spolupracovat s dalšími lektory
Literatura
  doporučená literatura
 • GRAY, David, Sunni BROWN a James MACANUFO. Gamestorming : a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers. 1st ed. Beijing: O'Reilly, 2010. xvii, 266. ISBN 9780596804176. info
 • PELÁNEK, Radek. Příručka instruktora zážitkových akcí. Vydání 1. Praha: Portál, 2008. 205 stran. ISBN 9788073673536. info
  neurčeno
 • Zlatý fond her IV : hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Edited by Veronika Hilská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 156 s. ISBN 9788026203360. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva a Věra BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 173 s. ISBN 9788026202226. info
 • PELÁNEK, Radek. Zážitkové výukové programy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 133 s. ISBN 9788073676568. info
 • Zlatý fond her. Edited by Jan Hrkal - Radek Hanuš. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 165 s. ISBN 80-7178-153-3. info
Výukové metody
Kurz bude mít tři části:
- úvodní dvouhodinovka - pátek 24. 2. od 9 do 11 hodin, na FF
- hlavní část - čtvrtek ráno až neděle odpoledne 16. - 19. března na Kaprálově mlýně
- uzavření kurzu - sobota 13. 5. (celý den) na FF cení projektů, uzavření kurzu

Chceme vás aktivně zapojit, nechat vás prožít různé zajímavé formy programů. Zároveň vám dát příležitost vyzkoušet si připravit a uvést program sami a poučit se z toho. Chceme s vámi sdílet naše zkušenosti.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu budou tři požadavky:
- účast na hlavní blokové části a závěrečném uzavření kurzu
- vypracování vlastního projektu v malých skupinách - příprava a uvedení programu v rozsahu přibližně 1.5 - 2 hodiny
- uvedení malé aktivity přímo v průběhu kurzu
Informace učitele
http://kisk.phil.muni.cz/cs/kalendar/3835-kurz-priprava-a-uvadeni-programu
Podrobnější informace naleznete na webové stránce předmětu.

Výjezdní část bude včetně jídla. Bude se konat na základně Kaprálův mlýn v Moravském krasu - http://www.kapraluvmlyn.cz

Cena za kurz bude 500 Kč. Tato cena je dotovaná KISKem. Cena zahrnuje ubytování, kompletní jídlo a pití a náklady na program.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: V.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.