KLBcB30 Antické reálie

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Jirák (přednášející)
Mgr. Ing. Monika Koróniová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:10–10:45 M24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit studenty s následujícími kapitolami řecko římského života ve veřejné i soukromé sféře: státní správa a úřady, účast na veřejném životě, vzdělávání, způsob bydlení, odívání, míry, váhy, peníze, způsob obživy, jídlo atd. Mytologie a náboženství, ikonografie mytologie.
Osnova
 • 1. Řecko: vláda a lid - politické uspořádání, dělení společnosti ...
 • 2. Řím: vláda a lid - vývoj politického uspořádání od doby královské po principát, dělení společnosti ...
 • 3. Řecko/Řím: zemědělství a jídlo - pěstované plodiny a způsoby jejich zpracování, lov, rybolov ...
 • 4. Řecko: vojenství - vývoj armády od doby bronzové po helénismus, výzbroj, výstroj ...
 • 5. Řím: vojenství - vývoj římské armády, výzbroj, výstroj, velení ...
 • 6. Řecko/Řím: sport, hry - sportovní disciplíny, místa určená pro sport, hygiena ...
 • 7. Grécke náboženstvo kulty, sviatky, kalendár, miery a váhy
 • 8. Rímske náboženstvo, kulty, sviatky, kalendár, miery a váhy
 • 9. Každodenný život Grékov, manželstvo, svadby, pohreb, výchova detí, rodina, dom, oblečenie
 • 10. Každodenný život Rimanov, manželstvo, svadby, pohreb, výchova detí, rodina, dom, oblečenie
 • 11. Topografia Grécka
 • 12. Topografia Talianska
Literatura
 • ŠÍLENÝ, T. a G. HEJZLAR. Život v antickém Řecku. Praha, 1974. info
 • GROH, Vladimír a Gabriel HEJZLAR. Život v antickém Římě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 256 s. info
 • BOUZEK, Jan a Iva ONDŘEJOVÁ. Periklovo Řecko [3-2913]. Praha: Mladá fronta, 1989. ISBN 80-204-02083-4. info
 • HOŠEK, Radislav a Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • HOŠEK, Radislav. Země bohů a lidí : pohledy do řeckého dávnověku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. 290 s. URL info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. URL info
 • SASKA, Leo František a František GROH. Mythologie Řeků a Římanů. Edited by Jaromíra Hüttlová. Deváté vydání. V Praze: I.L. Kober, 1948. 267 stran. URL info
 • ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Vyd. 3. Praha: Mladá fronta, 1982. 478 s. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. URL info
Výukové metody
výklad hlavních témat a diskuse týkající se jejich evidence v archeologickém kontextu
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen písemným testem.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět bude ukončen písemným testem o 4 otázkách.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.