PSX_001 Diploma thesis

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Only for foreign students! (Určeno pro studenty pocházející z jiných zemí než z Česka a Slovenska)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze zahraničním studentům psychologie.
Mateřské obory
Cíle předmětu
In relation with the topic of diploma thesis the student have to choose a supervisor, with whom he/she works on his/her diploma thesis.
Osnova
  • Student works under the the supervision on his/her thesis or dissertation. The course is taught annually.
Literatura
  • FONAGY, Peter a Mary TARGET. Psychoanalytické teorie : perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Translated by Eva Klimentová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 398 s. ISBN 8071789933. info
  • ROTH, Anthony a Peter FONAGY. What works for whom? : a critical review of psychotherapy research. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2005. x, 661. ISBN 159385272X. info
Výukové metody
Individual tutorials with students every week.
Metody hodnocení
The supervisor decides about succesfully completion of the course on the basis of mutual meeteings and consultations.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Poslední úprava: Humpolíček, 24.10.2014
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Výuka probíhá formou konzultací s příslušným vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.