EN

FF:KSCB011 Cvičení z čínské gramatiky II - Informace o předmětu

KSCB011 Cvičení z čínské gramatiky II

Filozofická fakulta
jaro 2018

Předmět se v období jaro 2018 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KSCB010 Cvičení z čínské gramatiky I
Yip Po-Ching and Don Rimmington, Intermediate Chinese: A Grammar and Workbook, London and New York: Routledge, 1998. Lekce 1-12.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
samostatně překládat obtížné konstrukce v moderní čínštině
samostatně tvořit obtížné konstrukce v moderní čínštině
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - hlouběji rozumět gramatice moderní čínštiny - samostatně překládat obtížné konstrukce v moderní čínštině - samostatně tvořit obtížné konstrukce v moderní čínštině
Osnova
  • Kurz sleduje používanou učebnici: Yip Po-Ching and Don Rimmington, Intermediate Chinese: A Grammar and Workbook, London and New York: Routledge, 1998. Následuje pořadí lekcí v této učebnici - lekce 13-25.
Literatura
    povinná literatura
  • Yip Po-Ching and Don Rimmington, Intermediate Chinese: A Grammar and Workbook, London and New York: Routledge, 1998.
    neurčeno
  • Švarný O., Uher D., Úvod do studia hovorové čínštiny, Olomouc: Vydavatelství UP 1997.
Výukové metody
cvičení, testy, domácí úkoly
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z ca 20 otázek a úkolů; požadovaná úspěšnost 70 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.