ISKB53 Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
Jedná se o výukové bloky v celkovém součtu 20 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 VP
Předpoklady
Předmět nemá povinné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Předmět dále rozvíjí (ať již kontextově, nebo konkrétnějším úhlem pohledu) tematiku povinných kurzů kurikula zaměřených na vzdělanostní aspekty učící se informační společnosti. Cílem předmětu je přinést studentům zajímavá a transdisciplinární témata vycházející z fenoménu gramotností. Na základě kritické četby, reflexe a práce s kazuistikami a odbornými zdroji studenti získají hlubší porozumění různých kontextů, v nichž můžeme na gramotnosti pohlížet v rámci oboru Informační studia a knihovnictví.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- rozumí pojmům, které jsou vzdělávacím obsahem předmětu;
- chápe postavení a význam gramotností v historické a srovnávací perspektivě;
- dokáže vyhledávat a zpracovávat informační zdroje, které se problematikou gramotností zabývají;
- dokáže analyticky pracovat s tematickými materiály;
- je schopen koncipovat odborný text, který se gramotnostem věnuje konkrétním přístupem a má publikační přesah do oborové praxe
Osnova
 • Pojetí gramotnosti, gramotnost a jedinec v historickém vývoji;
 • Funkční gramotnost;
 • Nové gramotnosti a 21. století;
 • Gramotnosti v kompetenčním edukačním přístupu;
 • Gramotnosti v kurikulu formálního vzdělávání;
 • Gramotnosti v celoživotním vzdělávání;
 • Gramotnosti a paměťové instituce;
 • Gramotnosti a technologie;
 • Psychosociální aspekty v rozvoji gramotností 21. století;
 • Gramotnosti a informační věk - příležitosti a hrozby;
 • Gramotnosti ve výzkumné teorii a praxi;
 • Prezentace výstupů;
 • Závěrečná společná reflexe
Literatura
  doporučená literatura
 • WARNER, Dorothy. A disciplinary blueprint for the assessment of information literacy. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2008. ISBN 9781591585930.
 • GEE, James Paul. Literacy and education. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-82604-5.
 • Gramotnosti v vzdělávání: soubor studií. Praha: VÚP, 2011. ISBN 978-80-87000-74-8. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii1.pdf
 • ALBRIGHT, James a Allan. LUKE. Pierre Bourdieu and literacy education. New York: Routledge, c2008. ISBN 978-0-805-85687-3.
 • ROWSELL, Jennifer a Kate PAHL, ed. The Routledge handbook of literacy studies. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. Routledge handbooks in applied linguistics. ISBN 9780415816243.
Výukové metody
Seminář; diskuse; skupinové aktivity; individuální práce
Metody hodnocení
Docházka dle stanovených pravidel;
Písemně zpracované odborné téma dle předem zadaných kritérií a individuální preference studenta
Informace učitele
Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/ISKB53