ISKB53 Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
Jedná se o výukové bloky v celkovém součtu 20 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Předmět nemá povinné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět dále rozvíjí (ať již kontextově, nebo konkrétnějším úhlem pohledu) tematiku povinných kurzů kurikula zaměřených na vzdělanostní aspekty učící se informační společnosti. Cílem předmětu je přinést studentům zajímavá a transdisciplinární témata vycházející z fenoménu gramotností. Na základě kritické četby, reflexe a práce s kazuistikami a odbornými zdroji studenti získají hlubší porozumění různých kontextů, v nichž můžeme na gramotnosti pohlížet v rámci oboru Informační studia a knihovnictví. V semestru jaro 2022 je kurz úzce provázán s konferencí X. Národní seminář informačního vzdělávání, kterou pořádá KISK FF. Studenti zapsaní v kurzu se spolupodílejí na přípravě, realizaci i evaluaci konference.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- rozumí pojmům, které jsou vzdělávacím obsahem předmětu;
- chápe postavení a význam gramotností v historické a srovnávací perspektivě;
- dokáže vyhledávat a zpracovávat informační zdroje, které se problematikou gramotností zabývají;
- dokáže analyticky pracovat s tematickými materiály;
- je schopen koncipovat odborný text, který se gramotnostem věnuje konkrétním přístupem a má publikační přesah do oborové praxe
Osnova
 • Pojetí gramotnosti, gramotnost a jedinec v historickém vývoji;
 • Funkční gramotnost;
 • Nové gramotnosti a 21. století;
 • Gramotnosti v kompetenčním edukačním přístupu;
 • Gramotnosti v kurikulu formálního vzdělávání;
 • Gramotnosti v celoživotním vzdělávání;
 • Gramotnosti a paměťové instituce;
 • Gramotnosti a technologie;
 • Psychosociální aspekty v rozvoji gramotností 21. století;
 • Gramotnosti a informační věk - příležitosti a hrozby;
 • Gramotnosti ve výzkumné teorii a praxi;
 • Prezentace výstupů;
 • Závěrečná společná reflexe
Literatura
  doporučená literatura
 • Gramotnosti v vzdělávání: soubor studií. Praha: VÚP, 2011. ISBN 978-80-87000-74-8. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii1.pdf
 • GEE, James Paul. Literacy and education. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-82604-5.
 • WARNER, Dorothy. A disciplinary blueprint for the assessment of information literacy. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2008. ISBN 9781591585930.
 • ROWSELL, Jennifer a Kate PAHL, ed. The Routledge handbook of literacy studies. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. Routledge handbooks in applied linguistics. ISBN 9780415816243.
 • ALBRIGHT, James a Allan. LUKE. Pierre Bourdieu and literacy education. New York: Routledge, c2008. ISBN 978-0-805-85687-3.
Výukové metody
Seminář; diskuse; skupinové aktivity; individuální práce
Metody hodnocení
Docházka dle stanovených pravidel;
Písemně zpracované odborné téma dle předem zadaných kritérií a individuální preference studenta
Informace učitele
Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia. V semestru jaro 2022 je kurz úzce provázán s konferencí X. Národní seminář informačního vzdělávání, kterou pořádá KISK FF. Studenti zapsaní v kurzu se spolupodílejí na přípravě, realizaci i evaluaci konference.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/ISKB53