ISKM41 Výzkumné horizonty informačního vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
Interaktivní bloková výuka v celkovém rozsahu 20 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 VP
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Předmět nemá povinné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Předmět se tematicky zaměřuje na společensky důležitou oborovou oblast, kterou je interakce člověk-informace ve výzkumném poli humanitních věd. Jedním z cílů předmětu je ukázat studentům různé přístupy ke zkoumání aktivit, které rozvíjejí gramotnosti jak v prostředí knihoven, tak v dalších institucích. Dalším cílem je vést studenty ke schopnosti analytického přístupu k informačním zdrojům vztahujícím se k dané problematice. Předmět má také aplikační rovinu na úrovni práce s výzkumnými daty.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- chápe význam výzkumné práce v oblasti informačního vzdělávání;
- dokáže analyticky pracovat s informačními zdroji k tematice předmětu;
- je schopen aktivně se podílet na přípravě výzkumu v informačním vzdělávání;
- má kompetence aplikovat znalosti v relevantní terénní práci
Osnova
 • 1. - 2. Informační společnost, politiky, strategické dokumenty a výzkum informačního vzdělávání;
 • 3. Trendy a témata pro výzkum informačního vzdělávání pro 21. století;
 • 4. Cílové skupiny ve výzkumu informačního vzdělávání;
 • 5. Metodologická paradigmata a informační vzdělávání;
 • 6. Kvantitativní metodologie ve výzkumu informačního vzdělávání;
 • 7. Kvalitativní metodologie ve výzkumu informačního vzdělávání;
 • 8. Výzkumné kontexty informačního vzdělávání ve formálním kurikulu;
 • 9. Výzkumné kontexty informačního vzdělávání v celoživotním učení;
 • 10. - 11. Transdisciplinární perspektivy výzkumů informačního vzdělávání v oboru Informační studia a knihovnictví;
 • 12. Prezentace výstupů
 • 13. Závěrečná společná reflexe
Literatura
  doporučená literatura
 • časopis Educational Research
 • BRUSE, Chritine. Information Literacy Programs and Research. An International Review. The Australian Library Journal /online/. Vol. 62, 2013. p. 326-333. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/00049670.2011.10722652
 • ECIL-Conference Series, http://ilconf.org/
 • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 372 stran. ISBN 9788026211921. info
 • SEIDMAN, Irving. Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences. 4th ed. New York: Teachers College Press, 2013. xiv, 178. ISBN 9780807754047. info
Výukové metody
Seminář s diskusí;
Projektová výuka;
Kritické čtení a psaní;
Individuální práce dle preferencí studenta
Metody hodnocení
Docházka dle stanovených pravidel;
Zpracované a odevzdané průběžné úkoly (například projekt, esej kazuistika etc.);
Informace učitele
Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia. Předmět si mohou zapisovat také studenti bakalářského programu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021.