MUKS124 Speciální muzeologie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Václav Rutar (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 20. 2. 14:00–17:40 K21, St 13. 3. 12:00–17:40 K21, St 3. 4. 14:00–17:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumět specifice působení různých vědních oborů v muzeích;
naučit se aplikovat jejich poznatky do muzejní praxe;
zhodnotit muzejní sbírky a jejich tvorbu v návaznosti na potřeby jednotlivých oborů
Osnova
 • Pojem speciální muzeologie.
 • Vztah speciální muzeologie k obecné muzeologii.
 • Různá pojetí speciální muzeologie. Jiří Neústupný
 • Formování speciálních muzeologií.
 • Muzeologie prehistorická, etnografická (etnomuzeologie), historická, aj. vědních oborů sbírkově zastoupených v muzeích.
 • Vztah muzeologie k těmto oborům.
 • Současná úroveň speciálních muzeologií a jejich institucionálních složek.
 • Uplatnění nových vědních oborů v muzejní práci.
Literatura
  doporučená literatura
 • Musil, Rudolf: Die Aufgaben der speziellen Museologien vom Standpunkt der Naturwissenschaften. Muzeologické sešity, Suplementum I. Brno 1971
 • Úvod do studia muzeologie :určeno pro posluchače muzeologie, International Summer School of Museology - ISSOM a zájemce o toto studium. Edited by Zbyněk Stránský. 2. aktualiz. a podstatně ro. Brno: Masarykova univerzita pro Letní školu muzeologie UNESCO,
 • Beneš, Josef: O vztahu obecné muzeologie k muzeologiím speciálním. Časopis Národního muzea, řada historická, 1965, č. 2
 • Neústupný, Jiří: Otázky dnešního muzejnictví. Praha 1950
 • Kováč, M. A.: Úvod do literárnej muzeológie. Martin 1982
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Přednáška, zkouška - zvládnutí přednesené látky, spolehlivá orientace v názorech muzejních teoretiků na speciální muzeologii.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2017, jaro 2021.