PSMA010 Manželské a rodinné poradenství

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marta Pšikalová (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 8:00–11:40 B2.34
Předpoklady
Student se na přednáškách naučí pojmenovat oblast psychologického poradenství, která se zaměřuje především na práci s partnerskými, manželskými a rodinnými problémy. Přednášky zprostředkují informace o terapeutických směrech a přístupech využitelných v této oblasti aplikované psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl přednášky z oboru manželské a rodinné poradenství:
Seznámit studenty s problematikou manželského a rodinného poradenství s využitím teoretických znalostí v procesu práce s klientelou. Manželské a rodinné poradenství je aplikovaným oborem. Studentům se v přednáškách předkládají témata, díky nimž mohou získat představu o způsobech práce s cílovými skupinami, které se na manželskou a rodinnou poradnu obracejí. Těmito cílovými skupinami jsou jednotlivci, páry, rodiny. Teoretické informace jsou doplněny konkrétními příklady z praxe a poslední dvě hodiny přednáškového cyklu jsou zážitkově zaměřeny na vyzkoušení některých technik používaných při práci s klienty.
Výstupy z učení
Student získá informace o problematice jednotlivců, párů a rodin; získá přehled o aplikaci teoretických znalostí v daném oboru. Bude schopen samostatně popsat jednotlivá témata práce s klienty, bude se orientovat v terapeutických přístupech. Student se může po absolvování přednášek i snadněji rozhodovat o výběru odborného výcviku nejen v souvislosti se zaměřením na obor manželského a rodinného poradenství, ale na práci s rodinami vůbec.
Osnova
 • 1. Historie manželského poradenství
 • 2. Způsob objednání a dojmy klienta při návštěvě MRP
 • 3. Služby v MRP
 • 4. Volba partnera
 • 5. Komunikace
 • 6. Psychologie rodiny
 • 7. Dynamika rodinného soužití
 • 8. Rodinné a manželské mýty
 • 9. Rozpad manželství a rozvod
 • 10. Koluze
 • 11. Základní poradenské a psychoterapeutické přístupy
 • 12. Rodinná psychoterapie
 • 13. Porozvodové spory o děti
 • 14. Náhradní rodinná péče
 • 15. Domácí násilí a jeho prevence
Literatura
  povinná literatura
 • Jung, C. G. (1994). Manželství jako psychologický vztah (in Duše moderního člověka). Brno, Atlantis.
 • Kratochvíl, S. (2000). Manželská terapie. Praha, Portál.
 • Gjuričová, Š., Kubička, J. (2003). Rodinná terapie. Praha, Grada.
 • Plaňava, I. (2000). Manželství a rodiny: struktura, dynamika, komunikace. Brno, Doplněk.
 • Plaňava, I. (1998). Spolu každý sám. Praha, NLN.
 • Sobotková, I. (2001). Psychologie rodiny. Praha, Portál.
 • Knop, J. (2001). Psychoterapie a poradenství. Konfrontace roč. 12, č. 2, str. 83 – 85.
 • Titl, S. (2014). Psychoanalytická párová terapie. Praha, Portál.
 • Willy, J. (1998). Párová terapie. Hradec Králové, Konfrontace.
  doporučená literatura
 • Aldortová, N. (2010). Vychováváme děti a rosteme s nimi. Praha, Práh.
 • Freemanová, D. R. (1992). Manželská kríza. Martin, Osvěta.
 • Jakobsen, B. a Räkil, M. (eds.) (2017). Násilí je možné zastavit. Praha, Nadace Open Society Fund.
 • Klimeš, J. (2005). Partneři a rozchody. Praha, Portál.
 • Plzák, M. (1988). Poruchy manželského soužití. Praha, SPN.
 • Kopřiva, K. (1997). Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál.
 • Simon, F. B.; Stierlin, H. (1995). Slovník rodinné terapie. Hradec Králové, Konfrontace.
 • Křivohlavý, J. (1988). Jak si navzájem lépe porozumět. Praha, Svoboda.
 • Pöthe, P. (1996). Dítě v ohrožení. Praha, G plus G.
 • Satirová, V. (1994). Kniha o rodině, Praha, Práh, Brno, Svan.
 • Teyber, E. (2007). Děti a rozvod. Praha. Návrat domů.
 • Vybíral, Zb. (2000). Psychoterapie, psychoterapeutické poradenství a poradenství (hledání podobností). Konfrontace roč. 11, č. 2, str. 83 – 86.
 • Weber, R. (2007). Páry v psychoterapii. Praha, Portál.
Výukové metody
Výukové metody:
Přednáška, simulace poradenského procesu
Výuka probíhá formou přednášek.
Přednášky jsou doplněny poradenskými kazuistikami.
Použití konkrétních technik – zážitková zkušenost.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení je formou písemného testu a sepsání 2 – 4 stránkové eseje na jedno z daných témat. Závěrečný písemný test se skládá z 26 položek, správné zodpovězení položky se hodnotí jedním bodem, částečné půlbodem; k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 21,5 bodu.
Informace učitele
Poslední úprava provedena dne: 7. 8. 2018 PhDr. Marta Pšikalová PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PSMA010