VIKMB62 Psychologie v online vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. et Mgr. Hana Matějková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem o problematiku. Orientace v psychologii nebo online vzdělávání je výhodou, nikoli však podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními koncepty a možnostmi pedagogické psychologie v online vzdělávání, ale také s tématy, které s tímto pojetím blíže souvisejí (například se sociabilitou, kybergogikou, gamifikací, ...). Důraz bude kladen na spojení edukace prostřednictvím webových služeb a pedagogicko-psychologických determinantů.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu je student schopen:
 • kriticky pracovat s pedagogicko-psychologickou literaturou
 • navrhovat digitální vzdělávací objekty a procesy s ohledem na psychologické aspekty
 • chápat rozdíly mezi online učením a presenčním učením
 • kriticky posuzovat existující kurzy a analyzovat je
 • spolupracovat v online prostředí
 • využívat Bloomovu taxonomii pro digitální prostředí
 • zvolit vhodný výzkumný nástroj pro sledování proměnných reflektovaných v kurzu
 • Osnova
  • Pedagogická psychologie: úvod
  • Kognitivní psychologie: úvod
  • Digitální Bloomova taxonomie: Pamatování - Chápání - Aplikace
  • Digitální Bloomova taxonomie: Analýza - Hodnocení - Tvorba
  • Sociabilita
  • Motivace - Gamifikace
  • Sebehodnocení - Hodnocení
  • Sebeřízení - Spolupráce
  • CTML - Nelineární učení
  • Online identita - Kognitivní zkreslení
  • Kreativita - Psychologie v UX
  • Základní výzkumné metody a postupy
  • Vlastní projekt
  Literatura
  • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
  • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
  • THAGARD, Paul. Úvod do kognitivní vědy : mysl a myšlení. Edited by Ivan M. Havel - Jozef Kelemen, Translated by Anton Markoš. Vydání první. Praha: Portál, 2001. 231 stran. ISBN 8071784451. info
  Výukové metody
  Předmět je koncipovaný jako e-learningový. Studenti se každý týden věnují zvoleným tématům o kterých čtou a:
 • odevzdají krátkou reflexi četby
 • teoretické znalosti aplikují na konkrétní situaci v online prostředí a krátce to reflektují
  Třikrát v průběhu semestru je skupinové setkání.
 • Metody hodnocení
  Alespoň 80 % odevzdaných úkolů, účast na setkáních (může být i v online podobě) a závěrečný projekt.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKMB62