ETMA128 Tramping jako subkultura

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Karel Altman, CSc. (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován důležitým atributům trampingu jako způsobu sdružování a trávení volného času mládeže, pojednáno je o nejvýznamnějších lokalitách, v nichž se rozvíjí trampské hnutí. Pozornost je věnována také historii trampingu i otázce legality trampského hnutí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni charakterizovat a popsat specifický fenomén, jaký trampské hnutí v ČR představuje. Posluchači budou schopni diskutovat současnost této subkultury i budoucnost tohoto společenského jevu.
Osnova
  • Prameny a literatura
  • Dvojí podstata trampingu
  • Historie trampského hnutí
  • Trampské oblasti
  • Atributy trampingu
  • Trampské festivity
  • Trampové a moc
Literatura
  • Rajče na útěku : kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Edited by Jana Pospíšilová. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 287 s. ISBN 8072391461. info
  • Náhradní obsah: Vohlídka, V.: Trampové 20. a 30. let. In: České dělnictvo III. Zpravodaj KSVI 1988, s. 134–173.
  • Náhradní obsah: Waic, M. – Kössl, J.: Český tramping 1918–1945. Jílové u Prahy 1992.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška, test
Informace učitele
Další literatura:
Vohlídka, V.: Trampové 20. a 30. let. In: České dělnictvo III.
Zpravodaj KSVI 1988, s. 134–173.
Waic, M. – Kössl, J.: Český tramping 1918–1945. Jílové u Prahy 1992.
Altman, K.: Trampové a moc. Český lid 87, 2000, s. 223–238.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.