IMK18 Seminář k ročníkové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 9:00–10:40 N43, Pá 27. 3. 9:00–10:40 N43, Pá 24. 4. 9:00–10:40 N43, Pá 15. 5. 9:00–10:40 N43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na práci s prameny a literaturou, samostatný výzkum a rozvíjení schopností psaní odborného textu. Seminář probíhá ve dvou semestrech. Studentům doporučujeme při psaní seminární práce dodržet níže popsaný postup: Postup a časový harmonogram psaní seminární práce: - (Říjen ) - Přípravná fáze: Výběr témat po dohodě s pedagogem. - (Listopad - Prosinec ) - Shromáždění materiálu: Student předloží shromážděný materiál k tématu své práce. - (Leden - Únor) - Studium materiálu: Student předloží strukturu-osnovu budoucího textu. - (Březen-Duben) - Práce na textu seminární práce. - (Květen) Prezentace a obhájení seminární práce. V průběhu jednotlivých etap psaní seminární práce student vždy minimálně jedenkrát konzultuje své aktivity s pedagogem. V závěrečné fázi psaní seminární práce (tzn. období březen duben) student konzultuje text po kapitolách. (Přičemž konzultovanou kapitolu přinese minimálně jeden týden před termínem její konzultace.) Obhajoby seminárních prací probíhají v květnu a musí být obhájeny do konce jarního semestru daného školního roku (tzn. před začátkem jarního zkouškového období). Studenti se povinně účastní obhajob seminárních prací svých kolegů.
Osnova
  • historie - první média - zlatý věk médií - postmoderna
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
seminář, diskuse, příprava seminární práce
Metody hodnocení
Student musí na základě aktivní participace na pravidelných seminářích a individuálních konzultací vypracovat a obhájit seminární práci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.