JPNB31 Náslech japonštiny

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miki Udržalová, BA (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student v návaznosti na ostatní jazykové kurzy dále rozvíjí svoji schopnost rozumět mluvené japonštině.
Výstupy z učení
Student po absolovování kurzu: -si osvojil si základní fonetická specifika standardní japonštiny;
-nadále si rozšířil svoji slovní zásobu;
-je schopen aktivně rozpoznávat klíčové informace v mluveném projevu ve specifických kontextech.
Osnova
  • 1. Úvod; 2. Opakování základních frází; 3. Denní režim; 4. Moje rodina; 5. U lékaře; 6. Oslava; 7. V divadle; 8. Zimní prázdniny; 9. Budoucí povolání; 10. Tělesné cvičení; 11. Omyly; 12. Závěrečná zkouška.
Literatura
  • Banno, E.; Ohno, Y.; Sakane, Y.; Shinagawa, Ch.: Genki: An Integrated Course In Elementary Japanese. Tokyo. Japan Times, 2002
  • Kawarazaki, M.: Mainichi no kikitori. Tokyo. Bonjinsha, 1992.
  • AJALT, Japanese for Busy People I: Workbook, Tokyo: Kodansha International, 2006.
  • Minna no nihongo, shokyū I. Tokyo. 3A Network, 1998.
  • Makino Akiko (eds.), Chookai task 25, Tokyo: 3A Network, 2003.
  • Kudoo Setsuko (eds.), Tanoshiku kikoo I, Tokyo: Bonjinsha, 1992.
Výukové metody
Poslech audio materiálů s doplňkovým výkladem lektora. Důraz je kladen na schopnost identifikovat informačně nosné části mluveného diskursu. Rychlost mluvy a míra užívání hovorovějších a fatických výrazů se postupně navyšuje směrem k co nejpřirozenější podobě mluvené japonštiny.
Metody hodnocení
Poslechový test. Součástí hodnocení je také aktivní účast na hodinách. Podmínkou ukončení kurzu je prezence ve výši 80 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.