JSB055 Balkánský román

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 A31
Předpoklady
Seminář je založen na četbě šesti románů balkánských autorů v českých překladech, respektive důkladné a důsledně vyžadované domácí přípravě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit poetickou, tematickou a ideovou šíři balkánského románu na základě kontextuální analýzy vrcholných děl nejvýznamnějších jihoslovanských, řeckých, albánských a tureckých romanopisců jako jsou Nikos Kazantzakis, Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Meša Selimović, Danilo Kiš, Milorad Pavić, Ismail Kadare, Georgi Gospodinov nebo Orhan Pamuk. Vyučující před každým vypsáním předmětu vyberou šest reprezentativních románů, které ve svých přednáškách zasadí do kontextu tvorby jednotlivých autorů a do odpovídajících literárně-teoretických, historicko-politických, společensko-kulturních a ideových souvislostí. Výuka se bude konat jednou za dva týdny, během nichž budou mít studenti za úkol, aby si přečetli jeden román, který budou následně analyzovat na semináři.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu získá přehled o tvorbě balkánských romanopisců, jejichž význam přesahuje hranice jihovýchodní Evropy. Přečte si jejich reprezentativní díla, která bude schopen zasadit do širších literárních, historických a kulturních souvislostí. Zároveň prohloubí své dovednosti analýzy a interpretace literárního textu.
Osnova
 • 1) IVO ANDRIĆ - Most na Drině (1945, česky 1948, 1987)
 • 2) NIKOS KAZANTZAKIS - Řek Zorbas (1946, česky 1967)
 • 3) SLOBODAN NOVAK - Myrha, zlato a kadidlo (1968, česky 1999) — 7. 4. 2020
 • 4) MEŠA SELIMOVIĆ - Tvrz (1970, česky 1974) — 14. 4. 2020
 • 5) MILORAD PAVIĆ - Chazarský slovník (1984, česky 1990) — 28. 4. 2020
 • 6) ORHAN PAMUK - Istanbul: vzpomínky a město (2003, česky 2015) — 12. 5. 2020
Literatura
  povinná literatura
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001, 683 s. info
 • BORECKÝ, Bořivoj a Růžena DOSTÁLOVÁ. Slovník řeckých spisovatelů. Druhé, přepracované a dop. Praha: LEDA, 2006, 663 stran. ISBN 8073350661. info
 • NEDVĚDOVÁ, Milada. Slovník spisovatelů. srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1979, 555 s. info
  doporučená literatura
 • DOLEŽAL, Jan: Dvě století srbského románu. Praha 2009.
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006, 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • FOSTER, Thomas C. Jak číst romány jako profesor. Translated by Petra Jelínková. 1. vyd. Brno: Host, 2014, 372 s. ISBN 9788072949298. info
 • The encyclopedia of the novel. Edited by Olakunle George - Susan Hegeman - Efraín Kristal - Peter Melville Log. 1st pub. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011, xix, 490. ISBN 9781405161848. info
Výukové metody
Domácí příprava, diskuse na seminářích, přednášky. Jádro výuky představuje seminář založený na domácí četbě a doplněný přednáškou.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka, důkladná domácí příprava, aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
Další doporučená literatura:
 • NEMEC, Krešimir: Povijest hrvatskog romana od početaka do kraja 19. stoljeća. Zagreb 1994.
 • NEMEC, Krešimir: Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine. Zagreb 1998.
 • NEMEC, Krešimir: Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine. Zagreb 2003.
 • BAGIĆ, Krešimir: Uvod u suvremenu hrvatsku književnost (1970.-2010.). Zagreb 2016.
 • KAZAZ, Enver: Bošnjački roman XX vijeka. Sarajevo 2004.
 • Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2022, jaro 2024.