MVK_06 Kulturní politika

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Marta Smolíková (přednášející)
Marta Smolíková (přednášející), Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:00–19:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět problematice a fungování kulturních politik v České republice, ale též v kontextech koncepcí kulturních politik v Evropské unii a dalších státech euroamerického prostředí.
Výstupy z učení
Student bude schopen: -identifikovat různé druhy kulturních politik - popsat náklady a přínosy kulturních politik - analyzovat potenciál různých kulturních institucí ve stávajícím systému kulturní politiky
Osnova
 • základní definice kulturních politik
 • Kulturní politika před rokem 1989
 • Transformace po roce 1989
 • Současný stav
 • koncepce kulturní politiky pro rok 2013
 • Koncepce podpory kultury EU
 • Kulturní politiky Evropské unie
 • Srovnání mezinárodních kulturních politik
Literatura
 • Cultural policy in the Czech republic (Souběž.) : Kulturní politika v České republice. info
 • PATOČKA, Jiří a Eva HEŘMANOVÁ. Lokální a regionální kultura v České republice : kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Vydání první. Praha: ASPI, 2008. 199 stran. ISBN 9788073573478. info
 • SMOLÍKOVÁ, Marta. Management v kultuře. Praha, 2008. info
 • KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci : kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. První vydání. Praha: Libri, 2006. 399 stran. ISBN 807277316X. info
 • Cultural policy in the Czech republic. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2001. 82 s. ISBN 80-86310-18-3. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse
Metody hodnocení
závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MVK_06