PHK1202 Dějiny filozofie II - antika, středověk

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
celkem 10 hod., z toho 6 hodin formou přednášky, 4 hodiny formou osobní konzultace na základě potřeb studenta. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Brázdil (pomocník)
Karolína Doupovcová (pomocník)
Mgr. Radim Chvaja (pomocník)
Adriana Peremilovská (pomocník)
Bc. Jan Rigó (pomocník)
Daniel Sipajda (pomocník)
Mgr. Robert Šťáva (pomocník)
Mgr. Matěj Troup (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 3. 14:00–15:40 A11, Pá 3. 4. 14:00–15:40 A11, Pá 22. 5. 14:00–15:40 A11
Předpoklady
PHK1104 Dějiny filozofie - antika || SOUHLAS
Tento kurz je v JS 2020 určen pouze pro studenty, kteří nastoupili do studia dříve než v PS 2019 a jimž se dosud nepodařilo kurz Dějiny filozofie II absolvovat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na Dějiny filosofie I a zabývá se nejdůležitějšími mysliteli, směry a problémy ve filosofii od helénismu po vrchol středověku.
Přitom chce poukázat na recepci a transformaci starších systémů - především Platónova a Aristotelova - v myšlení konce antiky a středověku.
Výstupy z učení
Po úspěšném zvládnutí kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní problémy filosofie pozdní antiky a středověku;
- zařadit myslitele tohoto období do kontextu dějin myšlení;
- reprodukovat postup úvahy pramenného textu z tohoto období;
- ústně vysvětlit obsah pramenného textu;
- aplikovat základní standardy odborné práce při zpracování textu.
Osnova
 • 1. Helénistické filosofické školy
 • 2. Novoplatónismus. (Pro rozšíření a doplnění mého stručného výkladu doporučuji kurz "Antický novoplatónismus" kolegy dr. Vojty.)
 • 3. Křesťanská filosofie v antice.
 • 4. Přechod od antiky ke středověku.
 • 5. Úvod ke středověké filosofii.
 • 6. Důkazy existence Boha.
 • 7. Petr Abélard.
 • 8. Problematika univerzálií.
 • 9. Tomáš Akvinský.
Literatura
  doporučená literatura
 • ANTONINUS, Marcus Aurelius. Hovory k sobě [Antoninus, 1969]. Praha: Svoboda, 1969. info
 • DIOGENÉS LAERTIOS. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1995. 473 s. ISBN 80-901916-3-0. info
 • O klidu. Translated by Petr Rezek. Vyd. 1. Praha: Rezek, 1997. 195 s. ISBN 80-86027-06-6. info
 • BOËTHIUS, Anitius Manlius Torquatu. Filosofie utěšitelka. Translated by Josef Hrůša. Vyd. 1. V Olomouci: Votobia, 1995. 217 s. ISBN 80-7198-021-8. info
 • ANSELM, Saint. Proslogion (Obsaž.) : Fides quaerens intellectum. info
 • ABÉLARD, Pierre. Ano a ne. Translated by Irena Zachová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 581 s. ISBN 9788070217917. info
 • SOUSEDÍK, Stanislav. Jsoucno a bytí :úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Vyd. 1. Praha: Křesťanská akademie, 1992. 107 s. ISBN 80-900615-8-3. info
 • PETRŽELKA, J. Dějiny filosofie II. Elportál [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, vyd. 6. 10. 2010 [cit. 2010-10-06]. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/elportal/?id=901291. ISSN 1802-128X.
 • HEINZMANN, Richard. Středověká filosofie. Přeložil B. Horyna. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 2000. 351 s. ISBN 80-7182-105-5. info
 • Libera, Alain de. Středověká filosofie: La philosophie médiévale (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh 2001.
 • FLOSS, Pavel. Úvod do dějin středověkého myšlení. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 153 s. ISBN 8070673532. info
 • PIEPER, Josef. Scholastika : osobnosti a náměty středověké filosofie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1993. 146 s. ISBN 8070211318. info
 • Texty k studiu dějin středověké filosofie. Edited by Stanislav Sousedík. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 1994. 176 s. ISBN 80-7066-877-6. info
 • PIEPER, Josef. Tomáš Akvinský : život a dílo. Translated by Martin Pokorný. Vyd. ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 1997. 159 s. ISBN 8070212241. info
 • KENNY, Anthony John Patrick. Tomáš Akvinský. Translated by Josef Hošek - Jiří Polívka - Stanislav Sousedík. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 107 s. ISBN 80-85241-25-0. info
Výukové metody
Přednášky. Zpětná vazba k písemné práci.
Metody hodnocení
Zápočty budou udělovány po "miniobhajobě" písemné zápočtové práce. Bližší podmínky najdete uvedeny v kurzu "Dějiny filozofie II - antika a středověk" v ELFu.
Klíč pro vstup do kurzu v ELFu je: 2020-DF_II
Informace učitele
http://is.muni.cz/elportal/?id=901291
Na uvedené webové adrese najdete výukové materiály k tomuto kurzu.

Kurz probíhá formou přednášek, studentské povinnosti spočívají v sepsání a obhajobě zápočtové práce, která bude odevzdána a korigována v ELFu.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHK1202