AEB_148 Dokumentační techniky pro pokročilé

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Soňa Plchová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
AEA_26 Dokumentační techniky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je určen studentům, kteří již v minulosti úspěšně absolvovali předmět AEA_26 Dokumentační techniky a mají zájem se dále zdokonalit v kresebné dokumentaci archeologických artefaktů z různých materiálů (keramika, železo, bronz a jiné kovy, kámen, sklo, organické materiály).
Na konci kurzu student má být schopen samostatně vytvořit kresebnou dokumentaci komplikovanějších artefaktů, digitalizovat a upravovat kresby a sestavit tabulku kreseb ve formě a kvalitě použitelné k publikaci.
Osnova
 • V kurzu bude možnost individuální práce podle zájmu jednotlivých účastníků. Studenti budou mít k dokumentaci k dispozici artefakty ze školní sbírky odd. archeologie ÚAM FF MU, případně ze sbírky odd. klasické archeologie ÚAM FF MU. Mohou si také v případě zájmu donést vlastní archeologický materiál. Na začátku semestru se studenti individuálně dohodnou s vyučující, na co se plánují v kurzu zaměřit.
 • Příklady možností individuální práce v kurzu:
 • - kresebná dokumentace komplikovanějších a méně obvyklých typů artefaktů, možnosti kresebné rekonstrukce
 • - zpracování tabulky kreseb pro tisk v obtížnějších případech, např. stylové sjednocení kreseb pro tabulku při použití obrázků převzatých z různých zdrojů (úpravy, překreslení obrázků v jednotném stylu)
 • - možnost konzultace při kreslení dokumentace archeologického materiálu k bakalářské nebo diplomové práci
 • Studentům bude k dispozici e-learningová podpora – E-skripta Kresebná dokumentace archeologických artefaktů: Pravidla a zásady. Metody a postupy - dostupno v kurzu e-learningové podpory k předmětu AEA_26 Dokumentační techniky
 • https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
 • Tato publikace byla povinnou studijní literaturou už v základním kurzu. Jednotlivé kapitoly věnované různým okruhům archeologických artefaktů obsahují kromě základních informací i řadu rozšiřujících materiálů s mnoha obrazovými ukázkami.
 • Navrhované tematické okruhy pro praktickou výuku v rozšiřujícím kurzu (na co v základním kurzu AEA_26 Dokumentační techniky nebylo dost času):
 • KERAMIKA
 • Dokumentace složitějších tvarů nádob, možnosti idealizovaná rekonstrukce složitějšího tvaru podle známých analogických dochovaných artefaktů
 • Asymetrické (deformované) nádoby, velmi rozměrné nádoby
 • Nádoby s hubičkami a výlevkami, pokličky, lampy, kahany, tyglíky
 • Dlaždice a kachle a jejich fragmenty - zásady dokumentace, možnosti rekonstrukce plošného reliéfního dekoru
 • KOVY
 • Dokumentace složitějších tvarů – např. součásti výstroje koně a jezdce, zámky a klíče
 • Drobné artefakty – šperky, mince – možnosti dokumentace ve zvětšeném měřítku
 • DALŠÍ MATERIÁLY Sklo, kámen, kost a parohovina, dřevo… podle individuálního zájmu studentů.
Literatura
  doporučená literatura
 • e-skripta PLCHOVÁ, S.: Kresebná dokumentace archeologických artefaktů: Pravidla a zásady. Metody a postupy - dostupno v kurzu e-learningové podpory k předmětu AEA_26 Dokumentační techniky (2015) https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
 • GAWRYSIAK-LESZCYŃSKA, Wiesława. Jak rysować zabytki archeologiczne : podstawowe zasady dokumentacji. Edited by Danuta Jaskanis. Gąsava: Biskupin, 2003. 195 s. ISBN 839154902X. info
 • GRIFFITHS, N. – JENNER, A. – WILSON, Ch.: Drawing Archaeological Finds. A Handbook. Salisbury 1990.
Výukové metody
Práce s archeologickým materiálem (ze školní sbírky, případně i vlastní materiál podle potřeby studentů), praktické cvičení - pokročilejší postupy a metody dokumentační kresby. Samostatná práce studentů, průběžné konzultace s vyučující. E-learningovou podporou výuky je kurz Dokumentační techniky, kde studenti naleznou studijní materiály s mnoha názornými obrazovými ukázkami a rozšiřující informace. K dispozici zde jsou rovněž (v pdf) všechny doporučené publikace studijní literatury a budou přidávány další články se zajímavými příklady kresebné dokumentace.
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet. Požadavky k zápočtu – aktivní účast na práci v semináři, odevzdání finální tabulky kreseb v odpovídající kvalitě (obsah tabulky podle individuální dohody).
Informace učitele
Pomůcky pro práci v semináři:
Papíry - pro přípravné kresby tužkou stačí obyčejný kancelářský papír, pro finální kresby tuší pauzovací papír ("průsvitka").
Tužky - doporučuji mikrotužku 0.5 mm, tuhu HB, + vhodnou gumu.
Na finální kresby černé dokumentační mikrofixy (doporučuji např. sadu CENTROPEN DOCUMENT - 0.1 + 0.3 + 0.5 + 0.7 mm). nebo technická pera (aspoň 2 tloušťky - např. 0.25 a 0.35 mm) a tuš pro technická pera
Pravítka a trojúhelníky, kružítko, případně šablona na kreslení malých průměrů kružnic.
Kruhová škála k měření průměrů nádob (studenti obdrží v semináři).
Podle možnosti dále: posuvné měřítko ("šupléra"), "hřeben" na snímání profilů. V omezeném počtu jsou k dispozici k zapůjčení během výuky.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019.