JPN122 Japonský jazyk II - praktické cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miki Udržalová, BA (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN111 Japonský jazyk I - výklad && JPN113 Japonské písmo I
Předpokladem pro zápis do kurzu je úspěšné zvládnutí kurzu JPN111 Japonský jazyk I. a JPN113 Japonské písmo I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si dále prohlubuje znalosti gramatických struktur, je schopen vytvářet složitějších syntaktické konstrukce, a má komplexní přehled o základní gramatice moderního japonského jazyka; je vybaven dostačující slovní zásobou pro základní konverzaci a překládání jednodušších textů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
- popsat japonsky objekty a osoby
- vyjádřit se o situaci japonsky
- vyjádřit japonsky své úmysly
- vést jednoduchou interakci s využitím frazeologických prostředků
- využívat lexikální prostředky při stavbě věty
- utvářet morfologické konstrukce
- tvořit větné konstrukce v situačním užití
- číst a interpretovat jednoduché texty v japonštině
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Slovesný aspekt a vnořené citace
 • 3. Konstrukce pro srovnávání
 • 4. Přívlastkové rozvití
 • 5. Tranzitivní a intranzitivní slovesa
 • 6. Existence zkušenosti
 • 7. Přímé pasivum
 • 8. Konstrukce reprezentativního výčtu
 • 9. Formální substantivum no
 • 10. Modalita
 • 11. Složená slovesa
 • 12. Shrnutí
Literatura
 • A Course in Modern Japanese. Staff of the Japanese Section, Center for Linguistic & Cultural Research, University of Nagoya. Nagoya, The University of Nagoya Press, 1983. 305 s.
 • Bunka shokyū nihongo I, II. Bunka institute of Language. Tokyo, Bonjinsha, 1994
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 2000. 136 s. ISBN 4789010015. info
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
Výukové metody
Praktické jazykové cvičení se zaměřením na ústní projev. Procvičování vytváření správných morfologických tvarů a syntaktických struktur s ohledem na specifické kontexty.
Metody hodnocení
Předmět bude zakončen písemnou zkouškou, která bude sestavena z učiva semestru a částečně i semestru předchozího. Pro získání kreditů je nutno zvládnout test minimálně na 70%. V průběhu semestru se píší krátké průběžné testy, které mají ověřit připravenost studenta na hodinu. Jejich splnění ze 70 % je předpokladem pro připuštění ke zkoušce.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budu započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.