JPN222 Japonský jazyk IV - praktické cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN211 Japonský jazyk III - výklad && JPN213 Japonské písmo III
Předpokladem pro zápis do kurzu je úspěšné zvládnutí kurzu JPN211 Japonský jazyk III. a JPN213 Japonské písmo III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen pasivně i aktivně užívat gramatické struktury probírané v kurzu JAP221; nadále si obohacuje slovní zásobu a má osvojenou schopnost vnímání sociopragmatických faktorů, specifických pro japonský komunikační styl; je schopen interakce v běžných i specifických komunikačních situacích.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
- jednoduše popsat systém japonské gramatiky
- vést středně pokročilé interakce v japonštiěn
- používat zdvořilostní systém japonštiny
- číst a interpretovat středně pokročilé texty v japonštině
Osnova
 • 1. Opakování doposud probrané látky
 • 2. Přívlastkové věty
 • 3. Konstrukce se –só da/desu
 • 4. Kondicionál
 • 5. Slovesný aspekt
 • 6. Slovesa uctivosti (sonkeigo)
 • 7. Slovesa skromnosti (kendžógo)
 • 8. Vnořené otázky
 • 9. Pasivum
 • 10. Kauzativum
 • 11. Rozkaz
 • 12. Shrnutí probrané gramatiky
Literatura
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 2000. 136 s. ISBN 4789010015. info
 • A Course in Modern Japanese. Staff of the Japanese Section, Center for Linguistic & Cultural Research, University of Nagoya. Nagoya, The University of Nagoya Press, 1983. 305 s.
 • Bunka chūkyū nihongo I. Bunka institute of Language. Tokyo, Bonjinsha, 1994
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
Výukové metody
Praktické jazykové cvičení se zaměřením na ústní projev. Procvičování vytváření správných morfologických tvarů a syntaktických struktur s ohledem na specifické kontexty.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen písemnou zkouškou, která má za cíl ověřit především míru osvojení probraných gramatických konstrukcí. Do závěrečného hodnocení se započítávají také výsledky průběžných testů. Aktivní účast na hodinách v rozsahu minimálně 70 % je podmínkou pro udělení kreditů. Další podmínkou je skupinový referát.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budu započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.