PSD_TDP Teze disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teze disertační práce (autoreferát) jsou shrnutím obsahu doktorské dizertace (základních cílů, metodologie, výsledků a závěru) a hlavních vědeckých aktivit (publikace, grantové projekty) studenta během doktorského studia. Slouží jako základní prezentační materiál doktoranda, který se hlásí k obhajobě dizertační práce a titulu PhD.
Výstupy z učení
Student vypracuje a odevzdá Teze disertační práce, v nichž stručně shrne obsah disertační práce - teoretická východiska, výzkumný design, výsledky výzkumu, včetně jejich diskuse a výběru ze seznamu literatury, čímž prokáže zejména schopnost práce s vědeckým textem a schopnost komplexně propojovat relevantní poznatky.
Osnova
  • Za osnovu lze považovat informace o způsobu vypracování a požadovaném rozsahu tezí viz odkaz autoreferát na http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/pravidla-a-prilohy.
Literatura
    povinná literatura
  • Seznam literatury je identický se seznamem literárních zdrojů využitých v disertační práci.
Výukové metody
Samostatná práce a konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.