TIM_M_022 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Rozvrh
St 16:00–17:40 N21
Předpoklady
Schopnost interpretovat výtvarné dílo v aktuálních kontextech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent kurzu bude schopen zorientovat se v spleti rozmanitých interpretačních přístupů a výkladů uměleckých, zejména výtvarných děl. Na základě práce s konkrétními texty získá metodologickou výbavu pro vlastní erudovanou a kontextovou interpretaci uměleckého díla.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen s aktuálními způsoby interpretace moderního výtvarného díla a naučí se ho smysluplně uchopit a interpretovat.
Osnova
 • - Radikální změny reprezentačních paradigmatů ve výtvarném zobrazování 20. století.
 • - Interpretace kubistických obrazů.
 • - Magrittův cyklus Zrada obrazů.
 • - Konceptualizmus Marcela Duchampa.
 • - Interpretace abstraktních maleb.
 • - Interpretace interaktivních děl.
 • - Citát, aluze a recyklování jako poetické strategie současného umění.
 • - Nutnost kontextové interpretace uměleckého díla v postmoderní pluralitě interpretací.
 • - Úskalí nadinterpretace.
Literatura
 • Eco, Umberto (ed.): Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava, 1995.
 • Cseres, Jozef (ed.): Postduchampovské reflexie I. a II. In: Profil súčasného výtvarného umenia 3/04 (s. 86-114) a 4/04 (s. 108-133). Bratislava, 2004.
 • Danto, Arthur: Zneužitie krásy. Bratislava, 2008.
 • Foucault, Michel: Toto nie je fajka. Bratislava, 1994.
 • Nelson, R. – Shiff, R. (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava 2004.
 • Belting, Hans: The Invisible Masterpiece. Londýn, 2001.
 • Chalupecký, J.: Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha, 1998.
Výukové metody
přednáška, prezentace, seminární diskuse
Metody hodnocení
prezentace, závěrečný esej
Informace učitele
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.