VHDDPT Teze disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Předpoklady
Písemná práce v rozsahu minimálně deseti normostran v obsahově a formálně respektující oborové zvyklosti: prezentace konkrétních badatelských výstupů doktoranda (tj. vlastní činnosti konferenční, publikační, příp. projektové) a přehled výsledků disertační práce. Materiál je nutno opakovaně konzultovat se školitelem (minimální počet konzultací jsou tři). Teze dizertační práce slouží jako informační platforma pro obhajobu dizertační práce a stání doktorskou zkoušku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorand předkládá teze dizertační práce v podobě podkladů ke státní doktorské závěrečné zkoušce a k obhajobě dizertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- veřejně prezentovat výsledky vlastní odborné činnosti
-spolehlivě se orientovat v metodologii oboru
-soběstačně tvořivě vědecky pracovat v oborovém kontextu
-být připraven na funkci konzultační a hodnotitelskou v oblasti vlastního disertačního tématu
-se bezpečně orientovat v oblasti oborové metodologie a v prezentaci vlastního badatelského zadání
Osnova
 • - původnost, novost a přínosnost pro obor
 • - logičnost, vyváženost a systémovost
 • - jazyková správnost včetně termínů a adekvátní práce s termíny, cizími slovy a cizím jazykem
 • - etika badatelské práce (práce s prameny a literaturou)
 • - organizace pramenů, příp. jiného důkazního materiálu
Literatura
  doporučená literatura
 • DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 302. ISBN 9780521671675. info
 • GOODALE, M. Professional Presentations. Cambridge: Cambridge Professional English, 2005. info
 • Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. London: Nelson, 1992. 144 s. ISBN 0175566240. info
 • KERMAN, Joseph. Contemplating music : challenges to musicology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. 255 s. ISBN 0674166787. info
Výukové metody
Samostudium, řízené studium, konzultace.
Metody hodnocení
prezentace práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.