KJ1B014 Praktická katalánština 2

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 L33
Předpoklady
KJ1A002X Seminář 2
KJ1B013 Praktická katalánština 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi eines i recursos comunicatius relacionats amb la gramàtica, amb l’expressió oral i amb la comprensió lectora, de manera que siguin capaços de produir discursos orals i escrits complexos, en paràgrafs, propis d’un parlant de nivell intermedi (B1). Alhora, es treballarà àmpliament la comprensió oral de textos, que es procurarà que, a més, aportin informació sobre qüestions relatives a la cultura i a la literatura catalanes.
Výstupy z učení
Al final d'aquesta assignatura els estudiants podran: - expressar-se oralment amb més fluïdesa i riquesa lèxica; - comprendre millor textos escrits de nivell intermedi; - treballar en petits grups fent servir el català com a llengua de comunicació; - redactar textos de manera organitzada.
Osnova
  • El curs es dividirà en 6 unitats temàtiques en què es treballaran diferents aspectes pràctics del català. Caldrà que l'alumnat treballi de manera activa a les classes. 1. Qüestions de fonètica. 2. Ampliació de vocabulari. 3. Repàs de gramàtica. 4. Comprensió de textos orals. 5. Redacció de textos escrits. 6. Comprensió de textos escrits.
Literatura
    doporučená literatura
  • Náhradní obsah: CLUA, Maria Jesús et al. (2004). Elemental 2. Castellnou edicions. ISBN: 84-8287-782-8.
Výukové metody
Classes magistrals, projectes de grup, presentacions dels alumnes, deures, lectures, audicions
Metody hodnocení
- Assistència obligatòria (70% de les classes). - Redaccions per entregar. - Participació a classe. - Prova final amb exercicis pràctics.
Vyučovací jazyk
Katalánština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/KJ1B014