LJ302 Římská literatura: Augustovo a Neronovo období

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 A24
Předpoklady
LJ301 Římská literatura republiky
Jelikož se jedná o přednášku, není absolvování kurzů časově předcházejících dějin řecké a římské literatury podmínkou, je však vhodné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí studenty do problematiky římské literatury od Augustova po období císaře Nerona.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu je student schopen:
- rozlišit hlavní žánry konkrétních období;
- jmenovat a charakterizovat jejich hlavní zástupce a jejich díla;
- orientovat se v relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Císařství a jeho vliv na literární tvorbu.
 • 2. Augustovi "zlatí" básníci: první generace.
 • 3. P. Vergilius Maro.
 • 4. Q. Horatius Flaccus.
 • 5. Augustovi "zlatí" básníci: druhá generace.
 • 6. P. Ovidius Naso.
 • 7. Sextus Propertius a Albius Tibullus.
 • 8. Římská historiografie v Augustově a Neronově období (biografie, analistika: Livius).
 • 9. Rétorika a odborná literatura (Seneca St.).
 • 10. Neronova doba a literatura, Iuliovsko-claudiovská poezie.
 • 11. Divadelní podívaná versus filozofie (Seneca Ml.).
 • 12. Román, satira.
 • 13. M. Annaeus Lucanus.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 1. vyd. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2003. 790 s. sine. ISBN 80-85917-87-4. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny římské literatury [Stiebitz, 1991]. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. ISBN 80-210-0267-0. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • VON ALBRECHT, H. Lateinische Literatur. 1983. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s. info
  neurčeno
 • FEDELI, Paolo. Letteratura latina: civilta letteraria e vita sociale in Roma antica. Napoli: Il tripode, 1993. 491 s. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
Výukové metody
Přednášky 2 hodiny týdně. Domácí příprava: četba probíraných antických i sekundárních textů dle zadání vyučujícího.
Metody hodnocení
Zkouška: Písemná část skládající se ze 4 otázek zaměřených na hlavní díla vybraných autorů římské poezie. Prověření schopnosti studenta charakterizovat a analyzovat vybraný římský žánr. U zkoušky je navíc součastí ústní pohovor nad seznamem studentovy četby.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.