PO2A012 Portugalská lingvistika 2

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
ROM2B101 Úvod do lidové latiny
Předpokladem je absolvování bakalářského studijního programu, jenž zajistí schopnost porozumění a odborně-vědecké komunikace v portugalském jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu Portugalská lingvistika II je seznámit posluchače s historickým vývojem portugalského jazyka, od lidové latiny až po současnost. Náplní semináře je seznámit posluchače především s fonetickými a morfologickými změnami, okrajově také se změnami syntaktickými a sémantickými změnami, ke kterým došlo v jednotlivých historických fázích. Pozornost bude také zaměřena na specifika jednotlivých variant současného jazyka portugalského. Student by měl být schopen definovat základní pojmy týkající se etymologie a aplikovat je na analýzu starých portugalských literárních i neliterárních textů.
Výstupy z učení
Student je po úspěšném ukončení studia schopen: -aplikovat teoretické poznatky a volit vhodný teoretický rámec na řešení konkrétních jazykovědných problémů souvisejících se studovaným předmětem; -vhodně komentovat a interpretovat historicko-jazykovědně tendence a události související s luzofonními oblastmi; -analyzovat historické texty.
Osnova
 • 1. Období od klasické latině k latině lidové 2. Období odlidové latiny ke galicijské portugalštině (do 13. století) 3.období od galicijské portugalštiny po evropskou portugalštinu (do 14.století) 4. Klasická portugalština (po 17. století) 5. Evropská portugalština (od 18. století po současnost) 6. Brazilská portugalština a její specifika 7. Portugalština v Africe a v Asii 8. Historie pravopisu a jednotné ortografie zemí CPLP.
Literatura
  doporučená literatura
 • SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7041-7. Digitální knihovna FF MU info
 • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
  neurčeno
 • MAIA, Clarinda de Azevedo: Historia da Língua Portugues, Guia de estudo, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 1995.
 • NASCIMENTO, F.B.N. Documentos Autênticos do Português falado.Gravações audio com transcrição alinhada: Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, Guiné Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. CLUL.Lisbon. 2001.
 • WILLIAMS, B. Edwin. Do latim ao portugues, Tempo BRASILEIRO, Rio de Janeiro, 1994.
 • CARDEIRA, Esperança. O Essencial sobre a história do Português. Lisboa: Editorial Caminho.
 • HRICSINA, Jan. Vývoj portugalského jazyka. Praha. Karolinum. 2015
 • CASTRO, Ivo, Curso de História da Língua Portuguesa, Universidade Aberta, Lisboa, 1991.
 • HUBER, Joseph. Gramática do português antigo [Trad. M. Manuela G. Delille]. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1986
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a analýza hláskového vývoje u vybrané slovní zásoby.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná: písemný test se zaměřením na výše zmíněné jevy a na praktickou analýzu hláskového vývoje.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/ucitel/?fakulta=1421;obdobi=6269
Kontakt na vyučujícího: doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. 9255@mail.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět se vyučuje každý lichý týden po čtyřech učebních hodinách.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.