PSBB024 Psychofyziologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 12:00–13:40 K24
Předpoklady
Student zná normální stavbu a funkci buňky eukaryotních organismů, fyziologické složení a funkci krve, funkce srdce a krevního oběhu a jeho reakce na zátěž, funkci imunitního systému a jeho významu pro ochranu zdraví člověka. Student umí popsat fyziologickou funkci plic, transport dýchacích plynů krví a regulaci dýchání, činnost trávicího systému. Zná zásady racionální výživy, přeměnu látek a energie a jejich poruchy, strukturu a funkci svalové tkáně, strukturu a funkci systému vylučování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu Psychofyziologie zná student strukturu a funkce lidského těla - od úrovně buněčné, přes jednotlivé orgány, až po organismus jako celek a jejich vztah k psychickým dějům.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlit nejen, jak základní fyziologické procesy ovlivňují psychiku člověka, ale i jak psychika člověka ovlivňuje fyziologické funkce jednotlivých orgánových systémů.
Osnova
 • Molekulární genetika.Genetika chování.
 • Složení a funkční organizace těla. Regulace stálosti vnitřního prostředí (homeostáza). Přeměna a transporty látek v těle. Vliv změn v homeostáze na psychiku člověka.
 • Kardiovaskulární psychofyziologie.
 • Psychoimunologie.
 • Respirační psychofyziologie.
 • Vztah fyziologie ledvin k psychofyziologii.
 • Gastrointestinální psychofyziologie.
 • Neuroendokrinologie.Vztah hormonů k psychofyziologii
 • Reprodukční psychofyziologie
 • Fyziologie kůže a termoregulace - význam pro psychofyziologii
Literatura
 • Handbook of psychophysiology. Edited by John T. Cacioppo - Louis G. Tassinary - Gary G. Berntson. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. x, 898. ISBN 9780521844710. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek
Metody hodnocení
Student zpracuje semestrální projekt na zvolené téma v oblasti psychofyziologie v rozsahu cca 10 normostran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.