PGMK202 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
individuálně. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dokončení a odevzdání magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Magisterská diplomová práce: rozsah práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 140 000 znaků. V elektronické verzi se odevzdává do IS MU. V tištěné verzi je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Diplomová práce dále obsahuje prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis použité literatury. Témata magisterských diplomových prací zadávají zejména učitelé uvedení v katalogu předmětů. Magisterská diplomová práce se obhajuje veřejnou obhajobou na ÚPV FF MU, viz studijní směrnice.
Osnova
  • Téma magisterské diplomové práce volí student v dohodě s některým učitelem ÚPV. Osnova je závislá na zvoleném tématu.
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vyučujícím. Kontrola osnovy, úvodu a metodologie práce. Kontrola jednotlivých analýz. Ověření závěru práce.
Metody hodnocení
Předložení a obhájení diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: individuálně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGMK202