KJ1B004 Jazyková cvičení 4

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
KJ1B003 Cvičení 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
L'objectiu d'aquest curs és que l'alumnat treballi els aspectes de la llengua que els solen crear més dificultats. Es faràn exercicis pràctics de les quatre àrees de la prova oficial de català (comprensió oral i lectora, coneixements pràctics del sistema lingüístic, expressió escrita i expressió oral), seguint el model d'examen del MECR equivalent al nivell B2.
Výstupy z učení
A final de curs l'alumnat ha de ser capaç d'entendre i produir qualsevol tipus de text oral i escrit en català.
Osnova
 • 1. Introducció a la variació lingüística
 • 2. Llengua oral i llengua escrita: caracterització i complexitat lingüística
 • 3. Els discursos orals formals
 • 4. L’estàndard oral i la llengua dels mitjans de comunicació
 • 5. Els discursos orals informals
 • 6. El col·loquial fingit: realisme o versemblança?
Literatura
  povinná literatura
 • Marí, Isidor (1983): “Registres i varietats de la llengua”, COM ensenyar català als adults, 3. Disponible a (Consulta: 26-7-2016).
 • Castellà, Josep M. (2004). Oralitat i escriptura: dues cares de la complexitat en el llenguatge. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
  doporučená literatura
 • Payrató, Lluís (1996): Català col·loquial: aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana. València: Universitat de València.
  neurčeno
 • Payrató, Lluís (ed.) (1998): Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Bassols, Margarida & Mila Segarra (ed.) (2009). El col·loquial dels mitjans de comunicació. Vic: Eumo.
Výukové metody
Classe magistral, pràctiques, presentacions
Metody hodnocení
Examen oral i escrit-70% de respostes correctes per aprovar
Vyučovací jazyk
Katalánština
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.