PV1B109 Nesmiřitelní sousedé? Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přiblíží genezi a průběh konfliktního soužití Řádu německých rytířů v Prusích s jeho sousedy, především Polskem a Litvou, od 30. let 13. století do roku 1525, kdy došlo k sekularizaci řádového panství. Probírány budou jednotlivé způsoby řešení konfliktu – válečná střetnutí, diplomacie, soudní procesy, propaganda – s cílem najít odpověď na otázku, zda konfliktní soužití Řádu se sousedními státy bylo nevyhnutelné.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování:
- získají přehled o konfliktu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií od 13. do konce 15. století.
- seznámí se s genezí Řádu a různými aspekty - diplomacie, vojenství, propaganda atd.
- budou schopni interpretovat různé druhy pramenů, které tento konflikt zachycují.
Osnova
 • 1. Budování řádového panství v Pobaltí ve 13. století.
 • 2. Teritoriální expanze řádového panství ve 14. století.
 • 3. Válka a diplomacie s piastovskou monarchií do kališského míru 1343.
 • 4. Litevské rejzy.
 • 5. Řád vůči Polsko-litevské unii do bitvy u Grunwaldu (1410).
 • 6. Soudní procesy a arbitráže ve 14. a 15. století.
 • 7. Příměří a válka mezi prvním a druhým toruňským mírem (1411–1466).
 • 8. Propagandistická válka mezi Řádem a Polsko-litevskou unii v 15. století.
 • 9. Cesta k sekularizaci řádového panství (1525).
Literatura
 • BISKUP, Marian: Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466. Oświęcim 2014 (reedice z r. 1967).
 • BISKUP, Marian: Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308–1521. Oświęcim 2015.
 • BISKUP, Marian – CZAJA, Roman – DŁUGOKĘCKI, Wiesław – DYGO, Marian – JÓŹWIAK, Sławomir – RADZIMIŃSKI, Andrzej – TANDECKI, Janusz: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo. Warszawa 2009.
 • BISKUP, Marian, Bernhart JÄHNIG, Klaus MILITZER, Zenon Hubert NOWAK a Janusz TANDECKI. The Teutonic Order in Prussia and Livonia : the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. Edited by Roman Czaja - Andrzej Radzimiński. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015, 422 stran. ISBN 9783412505172. info
 • EKDAHL, Sven: Die Schlacht bei Tannenberg 1410: Quellenkritische Untersuchungen. Bd. 1: Einführung und Quellenlage. Berlin 1982.
 • GOLL, Jaroslav: Čechy a Prusy ve středověku. Praha 1897.
 • JÓŹWIAK, Sławomir – KWIATKOWSKI, Krzysztof – SZWEDA, Adam – SZYBKOWSKI, Sobiesław: Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411. Malbork 2010.
 • WRÓBEL, Dariusz: Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły. Lublin 2016.
 • Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku. Pod red. Romana CZAI i Andrzej RADZIMIŃSKIEGO. Toruń 2013.
 • MILITZER, Klaus: Die Geschichte des Deutschen Ordens. Stuttgart 2005.
 • ŠVEC, Luboš – MACURA, Vladimír – ŠTOL, Pavel: Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996, 2001.
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017, 690 stran. ISBN 9788074223068. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2021, jaro 2024.