SH_Z25 Provozovací praxe hry na violu da gamba

Filozofická fakulta
podzim 2004
Rozsah
3 hodiny za semestr. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Lucie Krommer (cvičící)
Mgr. MgA. Miloslav Študent (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. MgA. Miloslav Študent
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. MgA. Miloslav Študent
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět pojednává o jednotlivých specifických problémech dobové provozovací praxe hry na violu da gamba.
Osnova
  • Příklady pojednávaných témat:
  • - úvod do problematiky, současná literatura a bibliografie
  • - dějiny nástroje, jeho historicko technická specifika
  • - přehled dějin výroby nástroje a strun
  • - repertoár 16., 17. a 18. století
  • - přehled dobových traktátů 16., 17. a 18. století
  • - artikulace hry na smyčcové nástroje a její vývoj od 16. do 18. století - specifika ladění smyčcových pražcových nástrojů
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.