OJD607 Cizí jazyk - varianta A

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pro studium indoevropeistiky jsou zásadní jak jazyky staré (např. sanskrt, řečtina, latina, gótština), tak současné, ale archaické (litevština, ruština). Vedle toho je nutno se orientovat v literatuře psané západoevropskými jazyky (anglicky, německy, francouzsky). Všechny tyto jazyky je možno v různém stupni intenzity zde studovat.
Osnova
  • 1. Dohoda na jazyku. 2. Forma a způsob studia. 3. Zhodnocení výsledků.
Literatura
  • Čermák, František. 2001. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.
  • Studijní literaturu určuje pracoviště, které zabezpečuje výuku, podle stupně vyspělosti doktoranda a podle jeho odborné specializace.
Metody hodnocení
Schopnost jazyk používat.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.