MUKS91 Výzkum v muzeologii

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/4. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Holman
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty se základními metodami a technikami, používanými při výzkumech veřejnosti obecně i specificky ve výzkumu v muzejním prostředí. Přináší informace o publikacích k tématu i konkrétních muzeologických výzkumech, realizovaných v českém prostředí i v zahraničí, a aktuálních trendech. Absolvováním kurzu by měli být studenti schopní použít získané informace pro vlastní výzkumnou práci.
Osnova
 • 1. Vědecký výzkum v muzeologii – příklady pojetí různých autorů a pracovišť, členění podle užitých metod (historicko-srovnávací, teoretický, empirický). 2. Základní přístupy k vědeckému výzkumu (kvantitativní, kvalitativní), témata výzkumu a výzkumné metody (dotazník, anketa, rozhovor, skupinový rozhovor, pozorování, test, obsahová analýza, evaluace, experiment atd.). 3. Fáze přípravy a realizace vědeckého výzkumu. Postup badatele.
Literatura
 • CARBONELL, Bettina Messias. Museum Studies : An Anthology of Contents. Oxford : Blackwell Publishing, 2006. 640 s. ISBN 0-631-22830-6.
 • DUFRESNE-TASSÉ, Colette (ed.). Familles, écoliers et personnes âgées au musée: Recherches et perspectives : Families, Schoolchildren and Seniors at the Museum: Research and Trends : Familias, escolares y personas de edad en el museo: Investigaciones y pe
 • ÉMOND, Anne-Marie. Education in Museums as seen in Canada, the United States and Europe: Research on programs and exhibitions. Québec : MultiMondes, 2006. 292 s. ISBN 2-89544-093-X.
 • FALK, John H., DIERKING, Lynn D. Learning from Museums : Visitor Experiences and the Making of Meaning. Oxford : AltaMira Press, 2000. 272 s. ISBN 0-7425-0295-3.
 • HEPNER, V., KASALOVÁ, H. Postoje české veřejnosti ke kulturním památkám a památkové péči. Praha : Ústav pro výzkum kultury, 1976. 199 s.
 • JŮVA, Vladimír jun. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : vybrané výsledky dotazníkového průzkumu. In Děti, mládež,… a muzea? III. : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Brno : Moravské zemské muzeum, 2003. ISBN 80-7028-205-3.
 • KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing
 • KNELL, Simon J., MACLEOD, Suzanne, WATSON, Sheila (eds.). Museum Revolution : How Museums Change and are Changed. Routledge 2007. 385 s. ISBN-13: 978-0-415-44467-5.
 • MENSCH, Peter van. Museology as a Scientific Basis for the Museum Profession. Profesionalizing the Muses. Amsterdam 1989.
 • MENSCH, Peter van. Towards a Methodology of Museology. Zagreb 1992. Doctor Thesis.
 • Muzea, věda, kultura a současná Evropa. Brno : Moravské zemské muzeum, 1992.
 • NEUSTUPNÝ, Jiří. Muzeum a věda. Praha : Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1968. 164 s. Edice Muzejní práce, sv. 13.
 • SOFKA, Vinoš (ed.). Methodology of Museology and Professional Training. ICOFOM Study Series, 1983.
 • SUK, Richard. Výzkum návštěvnosti muzeí III. Praha : Muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze, 1970. 123 s.
 • ŠPÉT, Jiří. Bibliographia museologica 1818 – 1967. Praha 1968.
 • TKÁČ, Vladimír. Muzeologicko-sociologické výzkumy muzea a jeho publika. In Muzeum a publikum/Museum and Public : sborník ze semináře/Seminar Proceedings. Opava : Slezské muzeum Opava, 1990.
 • TKÁČ, Vladimír. Výkladový slovník termínů k výzkumu vztahů muzea a jeho publika : pracovní verze pro seminář k výzkumu vztahu muzea a publika jako mimořádné číslo Metodického zpravodaje pro vlastivědu v Sm kraji. Opava : Slezské muzeum v Opavě, 1988.
 • Výzkum dlouhodobého rozvoje oblasti kultury. Praha : Ústav pro výzkum kultury, 1975. 53 s.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného splnění kurzu je písemné zpracování a ústní prezentace odborného muzeologického textu na vybrané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.