NI03_103 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Mgr. Alexandra Andreasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Vacková
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářskou diplomovou práci může student psát z těchto předmětů: nizozemský jazyk, nizozemská literatura a reálie nizozemsky mluvících zemí. Podmínkou přijetí práce je účast na semináři k bakalářské oborové práci a pravidelné konzultace s vedoucím diplomové práce. Rozsah práce je 30-40 normostran (54-72 tisíc znaků). Konkrétní požadavky a kritéria hodnocení prací studenti obdrží na semináři k bakalářské diplomové práci.
Osnova
  • Submission of bachelor's thesis
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Pravidelné konzultace
Metody hodnocení
Odevzdání bakalářské práce dle požadavků fakulty a oboru
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.