FJIIA113a Magisterská oborová práce

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Lze zapisovat až po úspěšném složení souborné nebo bakalářské zkoušky
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdání hotové oborové práce. Přijetí dokončené práce stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Oborová práce se neobhajuje.
Osnova
  • Magisterská oborová práce na dané téma (jazyk, překlad)se odevzdává ve francouzském jazyce v rozsahu 80 000 znaků. Termín odevzdání: 30. listopad.
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (nahrávkách). Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Písemná práce
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Práci v rozsahu 80 000 znaků nutno odevzdat do 10.1.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.