PSA_SPP Seminář k písemné práci

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Tatjana Bláhová (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. David Kuneš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSA_SPP/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSA_SPP/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu:
modelovat proces přípravy výzkumu;
formulovat vlastní výzkumné cíle;
připravit stručnou rešerši tématu;
napsat stručnou teoretickou část;
promyslet výzkumnou metodologii;
napsat návrh výzkumného projektu.
Osnova
  • Výběr tématu.
  • Studium literatury.
  • Výzkumné plány.
  • Výběrové plány.
  • Návrh výzkumu.
Literatura
  • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
diskuse v hodině, četba, domácí úkoly, odevzdání písemného návrhu projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.