PSA_050 Work and organisation psychology II

Faculty of Arts
Autumn 2014
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavla Horáková (lecturer)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Oleg Czop, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Aneta Dorazilová (seminar tutor)
Mgr. Lenka Nováková (seminar tutor)
Mgr. Jana Synková (seminar tutor)
Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Tue 23. 9. 9:10–10:45 C33, Tue 7. 10. 9:10–10:45 C33, Tue 21. 10. 9:10–10:45 C33, Tue 4. 11. 9:10–10:45 C33, Tue 18. 11. 9:10–10:45 C33, Tue 2. 12. 9:10–10:45 C33
 • Timetable of Seminar Groups:
PSA_050/S1: Tue 30. 9. 15:00–16:35 ACPS, Tue 14. 10. 15:00–16:35 ACPS, Tue 4. 11. 15:00–16:35 ACPS, Tue 18. 11. 15:00–16:35 ACPS, Tue 2. 12. 15:00–16:35 ACPS, O. Czop, J. Čeněk, A. Dorazilová, P. Horáková, L. Nováková, J. Synková, L. Štěpánková
PSA_050/S2: Tue 30. 9. 16:40–18:15 ACPS, Tue 14. 10. 16:40–18:15 ACPS, Tue 4. 11. 16:40–18:15 ACPS, Tue 18. 11. 16:40–18:15 ACPS, Tue 2. 12. 16:40–18:15 ACPS, O. Czop, J. Čeněk, A. Dorazilová, P. Horáková, L. Nováková, J. Synková, L. Štěpánková
PSA_050/S3: Tue 30. 9. 18:20–19:55 ACPS, Tue 14. 10. 18:20–19:55 ACPS, Tue 4. 11. 18:20–19:55 ACPS, Tue 18. 11. 18:20–19:55 ACPS, Tue 2. 12. 18:20–19:55 ACPS, O. Czop, J. Čeněk, A. Dorazilová, P. Horáková, L. Nováková, J. Synková, L. Štěpánková
PSA_050/S4: Tue 7. 10. 15:00–16:35 ACPS, Tue 21. 10. 15:00–16:35 ACPS, Tue 11. 11. 15:00–16:35 ACPS, Tue 25. 11. 15:00–16:35 ACPS, Tue 9. 12. 15:00–16:35 ACPS, O. Czop, J. Čeněk, A. Dorazilová, P. Horáková, L. Nováková, J. Synková, L. Štěpánková
PSA_050/S5: Tue 7. 10. 16:40–18:15 ACPS, Tue 21. 10. 16:40–18:15 ACPS, Tue 11. 11. 16:40–18:15 ACPS, Tue 25. 11. 16:40–18:15 ACPS, Tue 9. 12. 16:40–18:15 ACPS, O. Czop, J. Čeněk, A. Dorazilová, P. Horáková, L. Nováková, J. Synková, L. Štěpánková
PSA_050/S6: Tue 7. 10. 18:20–19:55 ACPS, Tue 21. 10. 18:20–19:55 ACPS, Tue 11. 11. 18:20–19:55 ACPS, Tue 25. 11. 18:20–19:55 ACPS, Tue 9. 12. 18:20–19:55 ACPS, O. Czop, J. Čeněk, A. Dorazilová, P. Horáková, L. Nováková, J. Synková, L. Štěpánková
Prerequisites (in Czech)
PSA_026 Work and organisation psych. I && PSA_0SZ Comprehensive Examination
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
apply teoretical information from the scope of the work and oganisation psychology into factual organisation;
create strategy of human resources planning;
understand specific manager's methods (development management, team work, leadership and motivation);
create specific project solving selected work related problems in organisation.
Syllabus
 • 1. management and its role in organisation, personnel management;
 • 2. personell planning, job positinon analysis;
 • 3. selection procedure;
 • 4. assessment a development centre;
 • 5. adaptation process;
 • 6. intellectual capital and knowledge management;
 • 7. job evaluation and remuneration;
 • 8. work motivation;
 • 9. team work;
 • 10. manager's style of leading;
 • 11. management of conflicts
Literature
  required literature
 • SCHEIN, Edgar H. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969. 161 s. info
  not specified
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ and Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8. html epub url info
 • WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace : nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024737010. info
 • VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí (Assessment center method: psychology of selection and personal development). Brno: NC Publishing, a.s., 2010. 202 pp. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7. info
 • WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 128 s. ISBN 9788024723617. info
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • KOUBEK, Josef. Personální řízení 2. Vyd. 2. V Praze: Oeconomica, 2006. 136 s. ISBN 8024510227. info
 • DĚDINA, Jiří and Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování : manažerské chování a zvyšování efektivity, řízení jednotlivců a skupin, manažerské role a styly, moc a vliv v řízení organizací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 339 s. ISBN 8024713004. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
 • HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce : strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 189 s. ISBN 8071789836. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 225 s. ISBN 802470577X. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2005. 175 s. ISBN 8024710927. info
 • TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 168 s. ISBN 8024704056. info
 • ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL and Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 461 stran. ISBN 8024604485. info
 • BEDRNOVÁ, Eva and Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s. ISBN 80-7261-064-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 181 s. ISBN 80-85943-81-6. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Metody psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 188 s. ISBN 802460048X. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xxi, 311. ISBN 8072261614. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Základy psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum, 1998. 203 s. ISBN 8071840912. info
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
Teaching methods
Learning methods: lectures, class discussion, seminars, group project, home study
Assessment methods
Completion of a course:
1. Oral examination (themes of both parts of the course: PSA_026 and PSA_050). The examination aimed at testing the student’s insight into the main theories and concepts of the discipline and at checking the student’s ability to connect relevant facts into logical relations and its practical application.
2. active participation in seminars (80% at least)
3. active work at group project and its presentation
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Spring 1999, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2014/PSA_050