VIKMB25 Sociální media - teorie a praxe

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
podle počtů kreditů. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Adam Zbiejczuk (přednášející)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 9:10–12:25 C128
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se širokou a dynamicky se rozvíjející oblastí sociálních médií. Konkrétně jde o zakotvení do teoretického rámce, praktické příklady využití sociálních sítí pro potřeby marketingu, zákaznické péče, komunikace, rozvoje sociálního kapitálu a podobně. Studenti by měli vědět víc o možnostech nastavení soukromí, příkladech manipulace z komerční sféry i o vlastním využití v profesním a osobním životě.
Osnova
 • 1) úvod - zakotvení sociálních médií, jejich typologie, historie, web 2.0
 • 2) sociální média jako prostor pro marketing - jaké možnosti firmy mají, jak se využívá (nejen) FB - praktičtěji zaměřené
 • 3) příklady, příklady a příklady - toho jak to dělat i jak to nedělat (zejména, ale nejen FB) - domácí i zahraniční, co z toho jde úspěšně adaptovat / okopírovat, jak a proč?
 • 4) sociální sítě jako základ pro budování si osobní reputace (slabé sociální vazby, informační a sociální kapitál)
 • 5) monitoring sociálních sítí, proč je sledovat a jak, sociální média jako prostor pro péči o zákazníka
 • 6) mobilní služby - sociální sítě a "internet věcí", všechno je pořád online - location based services
 • 7) "social business" - proč změny v této oblasti mění ve firmách úplně všechno a jaké máte šance vy
 • 8) host(é) z praxe
Literatura
 • STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Brno : Computer Press, 2011. 280 s. ISBN 978-80-251-3340-8.
 • SUROWIECKI, James. The Wisdom of Crowds. New York : Doubleday, 2004. 320 s. ISBN 978-0385503860.
 • VAYNERCHUK, Gary. The Thank You Economy. New York : HarperCollins, 2011. xvi, 240 s. ISBN 978-0-06-191418-8.
 • SHIRKY, Clay. Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. New York : The Penguin Press, 2008. 336 s. ISBN 1594201536.
 • BIERNÁTOVÁ, Olga. Olga Biernátová Presentations [online]. 2011. [cit. 2011-07-15]. Marketing pro knihovny. Dostupné z WWW: .
 • ŠLERKA, Josef. Lupa.cz [online]. 2010 [cit. 2011-07-15]. O sentiment analýze bez sentimentu aneb jeden malý experiment. Dostupné z WWW: .
 • SAFKO, Lon; BRAKE, David K. The Social Media Bible. Hoboken : Wiley, 2009. xviii, 821 s. ISBN 9780470411551.
 • SHIH, Clara. Vydělávejte na Facebooku. Brno : Computer Press, 2010. 256 s. ISBN 978-80-251-2833-6.
 • BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Praha : Paseka, 2005. 280 s.
Výukové metody
teoretická výuka, diskuse, domácí příprava, referáty
Metody hodnocení
nutná pravidelná docházka a plnění průběžných úkolů, ukončeno kolokviem
Informace učitele
Have fun :)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016.