AJ32055 Metodologie vědecké práce

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 14:10–15:45 G32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky vědecké práce v angličtině.
Osnova
  • Kurz tvoří několik tematicky orientovaných modulů, které zahrnují: • styl a struktura odborného textu v angličtině, efektivní (psaná) akademická komunikace • hermeneutika a diskurzní interpretace v jazykovědném výzkumu • politika vědeckého publikování v angličtině: centrum vs. periferie • zásady recenzní a ediční práce • příprava rukopisu k vydání, citační styly • publikační etika, plagiátorství, predátorská vydavatelství • případové studie
Výukové metody
Diskuze, aktivní účast, rozbor materiálů.
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu se vyžaduje aktivní účast na seminářích, plnění průběžných úkolů a odborná esej reflektující nad vědeckou metodologií ve vztahu k vlastní disertační práci. Součástí práce na seminářích je kritický rozbor rukopisů odborných textů z oblasti anglické jazykovědy.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Tento kurz je určen pouze studentům doktorského studia! This course is designated for PhD students ONLY!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2013, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2021.