VIKMA13 Informace, komunikace, myšlení

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:50–12:25 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V současné informační vědě dochází ke stále těsnějšímu sepětí mezi technickými a humanitními stránkami disciplíny. Socio-technologický přístup přináší nové metody a aplikace, stejně jako teorie, ovlivňující práci informačních pracovníků. Předmět připravuje studenty na odpovídající způsob uvažování, směřující další aktivity v oboru. Předmět je úvodem k oborovým specializacím, které jsou přestaveny z perspektivy informační vědy. Cílem předmětu je představit nová témata a trendy v informační vědě, seznámit se stěžejními teoriemi, poukázat na různé aplikace poznatků informační vědy či na oblasti působení otevřené absolventům oboru. Podpora zájmu o odbornou zahraniční literaturu, kritických a argumentačních dovedností.
Osnova
 • 1.I-obor: informace, technologie a lidé, vymezení, problémy, jurisdikce
 • 2. Věda: o původu moderního vědeckého myšlení
 • 3. Data – informace – znalost: mapování základních konceptů
 • 4. Věda o datech: datové praktiky vědních oborů
 • 5. Věda o sítích – náhodné sítě,bezškálové sítě,topologická stabilita sítí,evoluce sítí, konkurence sítí,sítě a inovace, virtuální sítě spolupráce. Internet, senzorické sítě a sociální média.
 • 6. Nové typy informatik: sociální a komunitní informatika. Paradox produktivity, sociální informatika v SSSR, sociální informatika a její výzkumné přístupy. Telecentra a informační stánky.
 • 7. Sociotechnická studia a k hodnotám citlivý design
 • 8. Teorie činnosti a teorie sítí aktérů: od psychologie k metodologii vědy a designu
 • 9. Digital Humanities a interdisciplinarita
 • 10. Všudypřítomné programování, augmentovaná realita
 • 11. Technostres – vymezení, jeho typy a důsledky, informační
 • neuróza, prevence technostresu: ergonomie, inf. hygiena, bionická knihovna. Kyberpsychologie.
 • 12. Infometrie – měření vědy
Literatura
 • Defining digital humanities :a reader. Edited by Melissa M. Terras - Julianne Nyhan - Edward Vanhoutte. 1 online r. ISBN 9781409469643. info
 • DIX, Alan, Janet FINLAY, Gregory D. ABOWD a R. BEALE. Human-computer interaction. third edition. xxv, 834. ISBN 0130461091. info
 • BORGMAN, Christine L. Big data, little data, no data : scholarship in the networked world. Cambridge: The MIT Press, 2015. xxv, 383. ISBN 9780262028561. info
 • ROEMER, Robin Chin a Rachel BORCHARDT. Meaningful metrics : a 21st-century librarian's guide to bibliometrics, altmetrics, and research Impact. Chicago, Illiniois: Association of College and Research Libraries, 2015. vii, 241. ISBN 9780838987551. info
 • Beyond bibliometrics : harnessing multidimensional indicators of scholarly impact. Edited by Blaise Cronin - Cassidy R. Sugimoto. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. viii, 466. ISBN 9780262525510. info
 • Digital humanities. Edited by Anne Burdick. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012. x, 141 p. ISBN 9780262312103. info
 • Communities in action : papers in community informatics. Edited by Larry Stillman - Graeme Johanson - Rebecca French. 1st pub. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2009. viii, 270. ISBN 9781443809597. info
 • Constructing and sharing memory : community informatics, identity and empowerment. Edited by Larry Stillman - Graeme Johanson. 1st pub. Newcastle: Cambridge scholars publishing, 2007. xxiii, 369. ISBN 9781847182777. info
 • BRADLEY, Gunilla. Social and community informatics : humans on the net. 1st pub. London: Routledge, 2006. xiv, 265. ISBN 0415381843. info
 • Kde končí pustina : politika a transcendence v postindustriální společnosti. Edited by Theodore Roszak, Translated by S. M. Blumfeld. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. 441 s. ISBN 8072601466. info
 • LATOUR, Bruno. Reassembling the social : an introduction to actor-network-theory. New York: Oxford University Press, 2005. x, 301. ISBN 9780199256051. info
 • KLING, Rob, Howard ROSENBAUM a Steve SAWYER. Understanding and communicating social informatics : a framework for studying and teaching the human contexts of information and communication technologies. 1st Print. Medford, New Jersey: Information Today, 2005. xx, 216. ISBN 1573872288. info
 • BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Translated by František Slanina. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2005. 274 s. ISBN 8071857513. info
 • A companion to digital humanities. Edited by Susan Schreibman - Raymond George Siemens - John Unsworth. 1st pub. Malden: Blackwell, 2004. xxvii, 611. ISBN 9781405168069. info
 • Actor-network theory and information systems. Edited by Ole Hanseth - Margunn Aanestad - Marc Berg. [Bradford, England]: Emerald Group Pub., 2004. p. 132-231. ISBN 0861769821. info
 • ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 2003. vyd. Praha: TRITON, 2003. 158 s. Psychologická setkávání, sv. 6. ISBN 80-7254-360-1. info
 • NARDI, Bonnie A. a Vicki O'DAY. Information ecologies : using technology with heart. Cambridge: MIT Press, 1999. xiv, 232. ISBN 0262640422. info
 • DAVENPORT, Thomas H. a Laurence PRUSAK. Information ecology : mastering the information and knowledge environment. New York: Oxford University Press, 1997. 255 s. ISBN 0195111680. info
 • Context and consciousness : activity theory and human-computer interaction. Edited by Bonnie A. Nardi. London: MIT Press, 1996. xiii, 400. ISBN 0262140586. info
 • BIJKER, Wiebe E. Of bicycles, bakelites, and bulbs: toward a theory of sociotechnical change. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1995. info
 • The cult of information : a neo-luddite treatise on high tech, artificial intelligence, and the true art of thinking. Edited by Theodore Roszak. Berkeley: University of California Press, 1994. xlviii, 26. ISBN 0520085841. info
 • Scholarly communication and bibliometrics. Edited by Belver C. Griffith - Christine L. Borgman. Newbury Park: SAGE Publications, 1990. 363 s. ISBN 0803938799. info
 • STRAKA, Josef. Sociální informatika :terminologický a výkladový slovník pro posluchače katedry vědeckých informací a knihovnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1990. 217 s. ISBN 80-7066-324-3. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou krátkých přednášek, na něž navazují aktivity (diskuze, rozbory,kolaborativní spolupráce apod.) v hodině, založené na předem nastudované literatuře, zadané lektorem.
Metody hodnocení
Studenti ke všem zadaným textům vypracovávají krátkou kritickou esej či anotaci. Kurz je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.