VIKMA13 Informace, komunikace, myšlení

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–14:05 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V současné informační vědě dochází ke stále těsnějšímu sepětí mezi technickými a humanitními stránkami disciplíny. Socio-technologický přístup přináší nové metody a aplikace, stejně jako teorie, ovlivňující práci informačních pracovníků. Předmět připravuje studenty na odpovídající způsob uvažování, směřující další aktivity v oboru. Cílem předmětu je představit nová témata a trendy v informační vědě, poukázat na různé aplikace poznatků informační vědy či na oblasti působení otevřené absolventům oboru. Podpora zájmu o odbornou zahraniční literaturu, kritických a argumentačních dovedností.
Osnova
 • 1. Kognitivní věda, filozofie mysli, neurověda, nová umělá inteligence, kognitivní informatika.
 • 2. Paradox produktivity, sociální informatika v SSSR, sociální informatika a její výzkumné přístupy, Actor network theory, informační ekologie.
 • 3. Náhodné sítě,bezškálové sítě,topologická stabilita sítí,evoluce sítí, konkurence sítí,sítě a inovace, virtuální sítě spolupráce. 4. Computer Supported Cooperative Work (CSCW),kyberpsychologie,MU
 • Ds, virtuální znásilnění,MUVEs,podpora kolaborativního učení a aktivit.
 • 5. Politika technologií a biopolitika, neoluddismus, extropianismus, transhumanismus, technologická singularita, člověk-kyborg-android-robot,mezi technologickou singularitou a enviromentální krizí.
 • 6. Teilhard de Chardin a informační společnost, teorie globálního mozku.
 • 7. Interakce, použitelnost, interakce člověk – počítač (HCI), cíle HCI.
 • 8. Technostres – vymezení, jeho typy a důsledky, informační neuróza, prevence technostresu: ergonomie, inf. hygiena, bionická knihovna.
Literatura
 • DIX, Alan, Janet FINLAY, Gregory D. ABOWD a R. BEALE. Human-computer interaction. third edition. xxv, 834. ISBN 0130461091. info
 • Kde končí pustina : politika a transcendence v postindustriální společnosti. Edited by Theodore Roszak, Translated by S. M. Blumfeld. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. 441 s. ISBN 8072601466. info
 • PETRŮ, Marek. Možnosti transgrese : je třeba vylepšovat člověka? Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. 268 s. ISBN 8072546104. info
 • KLING, Rob, Howard ROSENBAUM a Steve SAWYER. Understanding and communicating social informatics : a framework for studying and teaching the human contexts of information and communication technologies. 1st Print. Medford, New Jersey: Information Today, 2005. xx, 216. ISBN 1573872288. info
 • BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Translated by František Slanina. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2005. 274 s. ISBN 8071857513. info
 • ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 2003. vyd. Praha: TRITON, 2003. 158 s. Psychologická setkávání, sv. 6. ISBN 80-7254-360-1. info
 • Kognitívne vedy. Edited by Ján Rybár - Ľubica Beňušková - Vladimír Kvasnička. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2002. 357 s. ISBN 8071495158. info
 • DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl : emoce, rozum a lidský mozek. Translated by Lucie Motlová - Alžběta Hesová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 259 s. ISBN 8020408444. info
 • NARDI, Bonnie A. a Vicki O'DAY. Information ecologies : using technology with heart. Cambridge: MIT Press, 1999. xiv, 232. ISBN 0262640422. info
 • DAVENPORT, Thomas H. a Laurence PRUSAK. Information ecology : mastering the information and knowledge environment. New York: Oxford University Press, 1997. 255 s. ISBN 0195111680. info
 • NOSEK, Jiří. Mysl a tělo v analytické filosofii :úvod do teorií psychofyzického problému. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997. 202 s. ISBN 80-7007-091-9. info
 • KELEMEN, Jozef. Strojovia a agenty. Bratislava: Archa, 1994. 109 s. ISBN 80-7115-089-4. info
 • The cult of information : a neo-luddite treatise on high tech, artificial intelligence, and the true art of thinking. Edited by Theodore Roszak. Berkeley: University of California Press, 1994. xlviii, 26. ISBN 0520085841. info
 • RUSSELL, Peter. The awakening Earth :the global brain. Rev. ed., with new foreword. London: Arkana, 1991. xvii, 242. ISBN 0-14-019304-9. info
 • STRAKA, Josef. Sociální informatika :terminologický a výkladový slovník pro posluchače katedry vědeckých informací a knihovnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1990. 217 s. ISBN 80-7066-324-3. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou krátkých přednášek, na něž navazují aktivity (diskuze, rozbory,kolaborativní spolupráce apod.) v hodině, založené na předem nastudované literatuře, zadané lektorem.
Metody hodnocení
Studenti ke všem zadaným textům vypracovávají krátkou kritickou esej či anotaci. Kurz je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.