EN

FF:VIKMB27 Online vzdělávání: MOOC - Informace o předmětu

VIKMB27 Online vzdělávání: MOOC

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. konzultace, MOOC kurz. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. František Dalecký (přednášející)
MgA. Jan Dalecký (přednášející)
RNDr. Michal Černý (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 5. 10. 14:10–16:00 212, Čt 14. 12. 14:10–16:35 212
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: 1) využít otevřených vzdělávacích zdrojů ve formátu MOOC (Massive Open Online Courses) k prohloubení oborových znalostí a posílení kompetence sebeřízeného vzdělávání jeho studentů. 2) studenty seznámit se základními koncepty v oblasti online vzdělávání a MOOC tak, aby získali všeobecný přehled o dané problematice. Studenti by měli být schopni po úspěšném absolvování předmětu: 1) identifikovat vhodné online vzdělávací zdroje, 2) realizovat své vzdělávání v internetovém prostředí, 3) výstupy svého online vzdělávání umět prezentovat a dále předávat, 4) získat pokročilou orientaci v oblasti současného online vzdělávání a sféry MOOC
Osnova
  • Předmět umožňuje výběr MOOCs z platforem Coursera, EdX a FutureLearn. Student učiní výběr kurzů sám a ten nahlásí vyučujícímu ke schválení. Předmět má následující strukturu: 1) Výběr kurzů, schválení a zahájení studia (Do 10.10.), 2) Úvodní informační a přednáškový blok (5.10. 14:10 - 16:00, Účast povinná) 3) Závěrečná Prezentace výstupů a výsledků vlastního vzdělávání (14.12. 14:10 - 16:35, Účast povinná)
Literatura
  • Studying MOOC: A Guide: Palgrave McMillian.2014: http://www.palgrave.com/resources/Product-Page-Downloads/M/Morris-Studying-a-MOOC/Studying-a-MOOC-Neil-Morris-James-Lambe.pdf
Výukové metody
Online vzdělávání, sebeřízené vzdělávání, přednáška, prezentace. Kurz je z důvodu převažující distanční povahy vhodný i pro kombinované studenty.
Metody hodnocení
Student obdrží kolokvium na základě: 1) předložení certifikátu o úspěšném absolvování online kurzů nebo doložení absolvování přihlášením do studijního prostředí platformy, 2) odevzdání a prezentování prezentace s výsledky a výstupy svého vzdělávání
Informace učitele
V průběhu předmětu dochází k volitelným on-line konzultacím ohledně průběhu a výsledků studijního procesu. Pro uznání předmětu je nutné doložit ověřený certifikát o absolvování a umožnit vyučujícímu nahlédnutí do rozhraní studovaných kurzů a platformy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.