VIKMB61 Online vzdělávání: od designu k praxi

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
Blokově. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Hana Tulinská (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem o problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky tvorby online kurzu - od jeho návrhu a přípravy až po jeho samotnou realizaci. Student získá základní teoretický, ale především zkušenostní praktický základ, který bude schopen uplatnit v tvorbě vlastních kurzů či v inovacích. Předmět má charakter interdisciplinárního kurzu dotýkajícího se také tématu designu služeb či práce s daty.
Na konci kurzu bude student schopen:
 • Definovat cíle a metody online kurzu;
 • Provést design kurzu a zvolit jeho adekvátní formu;
 • Navrhnout prototyp a otestovat ho;
 • Navrhnout a provést základní jednoduchou evaluaci;
 • Vytvořit vlastní jednoduchý online kurz
 • Osnova
  • Příklady dobré praxe elearnigu, web base kurzy, MOOC, Codeacademy, adaptabilní systémy, ... tedy, jak to může být pěkné.
  • Vymezení a zamyšlení se nad specifiky online vzdělávání
  • I. Výzkumná fáze: hledání vlastní inspirace něčeho pěkného
  • Vzdělávací cíle a smysl vzdělávání, pedagogická paradigmata, hodnoty
  • Vzdělávací metody v online prostředí
  • Učební styly a postupy
  • Fact-based x Inquiry-based learning
  • Problémová a projektová výuka v online prostředí
  • Učení zaměřené na studenta x učení zaměřené na obsah
  • LMSs
  • Práce s Moodle a ještě jedním nějakým LMS
  • Designové metody, vymezení kurzu
  • Příklady dobré praxe: návrh a design
  • II. Výzkumná fáze: návrh vlastního kurzu, tvorba konceptu
  • Evaluace konceptů a úvod do tvorby prototypu
  • Základní vzdělávací objekty; textové opory, wiki, diskuse, portfolia, webináře, práce s odkazy, slovníky,...
  • Metody, nástroje a způsoby testování (od otázek v Moodle po Kahoot)
  • Zpětná vazba v elearningu
  • Nástroje a služby užitečné pro elearning
  • Decentralizované LMS
  • Příklady dobré praxe: užitlí LMS, evaluační nástroje
  • III. Výzkumná fáze: tvorba protototypu a jeho základní evaluace
  • Jak tutorovat kurz
  • Metody a nástroje evaluace kurzu
  • Kritický pohled na distanční vzdělávání, analýza rizik a problémů
  • Kybergogika a sociální učení, design hodnot
  • Gamifikace, herní mechaniky
  • Konektivistický přístup
  • Příklady dobré praxe: drobnosti, co se jinam nevešly
  • IV. Výzkumná fáze: Tvorba finálního produktu a jeho presentace
  • Závěrečná evaluace
  Literatura
  Výukové metody
  Třídenní workshop zakončený samostatným projektem a jeho obhajobou. Kurz bude probíhat od pátku 8. 9. do neděle 10. 9. 2017.
  Metody hodnocení
  Presentace a obhajoba vlastního kurzu.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.