KSCB004 Dějiny a kultura Taiwanu

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 D51
Předpoklady
Kurz nevyžaduje žádnou předběžnou znalost tématu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během své historie prošel Taiwan turbulentními změnami. Odlišné kulturní vlivy, které se na ostrově během staletí střetávaly, zformovaly jedinečnou a zcela specifickou společnost, která stojí před stěžejní politickou otázkou. Jakým směrem se vydá v 21. století?
Kurz představí dějiny a kulturní vývoj Taiwanu od nejstaršího osídlení až do současnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními historickými a kulturními milníky na Taiwanu a zasadit vývoj na ostrově do regionálních a globálních souvislostí.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět hlavním událostem dějin Taiwanu - na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu - identifikovat základní kulturní vlivy, které se projevují v jednotlivých obdobích
Výstupy z učení
Kurz představí dějiny a kulturní vývoj Taiwanu od nejstaršího osídlení až do současnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními historickými a kulturními milníky na Taiwanu a zasadit vývoj na ostrově do regionálních a globálních souvislostí.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět hlavním událostem dějin Taiwanu - na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu - identifikovat základní kulturní vlivy, které se projevují v jednotlivých obdobích
Osnova
  • 1. Úvodní hodina 2. Nejstarší osídlení Taiwanu a) Geografické a geopolitické aspekty ostrova b) Etnické složení a jazyky c) Austronéská a čínská migrace na Taiwan d) Ilha Formosa - příchod koloniálních mocností e) Koxinga 3. Vláda dynastie Čching a) Taiwan v očích mandžuského dvora b) Otevření ostrova po opiových válkách c) Souboj západních mocností d) Samostatná provincie e) Labutí píseň Republiky Formosa 4. První kolonie Japonska a) Odpor obyvatelstva b) „Zlatá éra“ - rozvoj Taiwanu c) Japanizace d) Taiwan během druhé světové války 5. Znovupřipojení Taiwanu k Číně a) Obnovení čínské správy ostrova b) Incident 228 c) Příchod Kuomintangu d) Boj za „pravou“ Čínu e) Kultura v poválečném období (1945-1949) 6 + 7. Nejdelší stanné právo na světě - vláda Kuomintangu a) Boj o návrat na pevninu, Korejská válka a Americký spojenec b) Osud opozice c) Mezinárodní situace d) Státní správa, ústava, zákony e) Ekonomický boom f) KMT po smrti Čankajška g) 80. léta h) Kultura pod taktovkou KMT 8. Demokratizace Taiwanu a) Konec vlády jedné strany b) Reformy a vznik opozice c) Taiwanská úžina a zahraniční vztahy 9. Rušná politická scéna a) Politická kultura KMT v. DPP b) Tíživá otázka nezávislosti c) Sunflower movement ( Hostující přednášející Sue Nyguen, M.A.) 10. Současná Taiwanská společnost a) Sociální problémy (postavení žen ve společnosti, otázka menšin, vzdělávání, stárnutí populace, korupce, nukleární odpad, levná pracovní síla ze zahraničí, prostituce a organizovaný zločin) b) Náboženství v každodenním životě (Rituály a symbolika, svátky, politický impakt) 11. Literatura a kinematografie 12. Závěrečná hodina
Literatura
    povinná literatura
  • BAKEŠOVÁ, Ivana. Taiwan :jiná Čína. 1. vyd. Havířov: Petr P. Pavlík, 1992. 163 s. ISBN 80-85574-04-7. info
    doporučená literatura
  • Re-writing culture in Taiwan. Edited by Fang-Long Shih - Stuart Thompson - Paul-Francois Tremlett. 1st pub. London: Routledge, 2009. xiv, 218. ISBN 9780415466660. info
  • Taiwan : a new history. Edited by Murray A. Rubinstein. Expanded ed. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. xvi, 560. ISBN 9780765614957. info
  • BROWN, Melissa J. Is Taiwan Chinese? : the impact of culture, power, and migration on changing identities. Berkeley: University of California Press, 2004. xvi, 333. ISBN 0520231821. info
  • LIŠČÁK, Vladimír. Taiwan. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 125 s. ISBN 8072770977. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou semináře.
Metody hodnocení
Docházka Studentská prezentace a týmový projekt Aktivita v hodině
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2019.