PH0192 Filosofie náboženství

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
e-learning. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosáhnout toho, aby si studenti/ky osvojili pojetí filosofie náboženství jako filosofické disciplíny, která je prostřednictvím výzkumu jednotlivých náboženství jako historických a kulturních jevů seznámí s podstatou náboženství, jejich etickou i psychologickou stránkou, vznikem, rozvojem, působením a celkovým vlivem náboženství na charakter civilizací. V kurzu studenti/ky získají přehled o vzniku, vývoji a současnosti filosofie náboženství. Seznámí se formou komparací s historickými i současnými náboženskými systémy a naučí se pracovat s jejich tradicemi, učením, rituály, zakladatelskými postavami. Tím se obohatí jejich obraz o dějinách lidstva a rozšíří orientace ve světě dnešních nábožensko-politických vztahů. Hlavní intencí kurzu jsou praktické dovednosti při setkávání s tradičními i nonkonformními náboženstvími, kdy se mají naučit vyspělému politicky a humanisticky korektnímu jednání v dimenzích vzájemné rovnosti lidí různých vyznání, tolerance a respektu před druhým.
Osnova
 • Slovníček pojmů, náboženství starověkých civilizací, hinduismus.
 • Buddhismus, džinismus, sikhismus.
 • Konfucianismus, taoismus.
 • Judaismus, islám.
 • Křesťanství (katolicismus, pravoslaví, protestantismus).
 • Nová náboženská hnutí.
Literatura
  doporučená literatura
 • Bible : český ekumenický překlad - Bible kralická : česká synoptická Bible (v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613). Edited by Jiří Brodský - Jan Amos Dus. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2008. xv, 1808. ISBN 9788085810868. info
 • ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Přehled religionistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 237 s. ISBN 9788073673840. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena, Břetislav HORYNA, Miloš MENDEL a Dalibor PAPOUŠEK. Judaismus, křesťanství, islám. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 664 s. ---. ISBN 80-7182-165-9. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost :sociologické teorie, modernizace a sekularizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 80-210-2224-8. info
 • KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 1998. 292 s. ISBN 807021287X. info
 • MARTIN, Luther H. Helénistická náboženství. Translated by Iva Doležalová - Dalibor Papoušek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. xx, 161. ISBN 8021017023. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 181 s. sv. 3. ISBN 80-210-1645-0. info
 • CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 8072170023. info
 • FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Translated by Bedřich Smékal. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Zvon, 1995. 358 s. ISBN 80-7113-119-9. info
 • KONFUCIUS. Rozpravy : hovory a komentáře. Edited by Augustin Palát, Translated by Vincenc Lesný - Jaroslav Průšek. Vyd. tohoto překl. 2., kome. Praha: Mladá fronta, 1995. 180 s. ISBN 8020402950. info
 • PAVLINCOVÁ, Helena. Judaismus - křesťanství - islám. Praha: Mladá fronta, 1994. 470 s. ISBN 80-204-0440-6. info
 • ZBAVITEL, Dušan. Starověká Indie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985. 292 s. info
 • KRAMER, Samuel Noah. Mytologie starověku : Mythologies of the ancient world (Orig.). Translated by Dana Heroldová. 1. vyd. Praha: Orbis, 1977. 446 s., fo. info
Výukové metody
E-learning. Výuka tohoto kursu probíhá metodou e-learningu (kurz bude od začátku semestru přístupný zde: https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=5242). Každých 14 dní bude zpřístupněno nové téma se studijními materiály, doporučenou literaturou a sadou cvičných otázek. K prvnímu tématu a jeho obsahu budete mít přístup automaticky, ale následující materiály se Vám zobrazí až ve chvíli, kdy splníte předchozí sady cvičných otázek.
Metody hodnocení
Průběžný písemný test v polovině kursu a závěrečný test. Písemné testy se skládají z 20 otázek a odpovědí s výběrem z více variant; požadovaná úspěšnost v každém z testů je minimálně 70 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k četnosti výuky: e-learning.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PH0192