PV1B115 Kingdom Come, aneb jak zkonstruovat středověk

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je konfrontovat představy herních vývojářů o pozdním středověku s pohledem historické vědy. Na základě rozboru hry Kingdom Come: Deliverance se studenti seznámí s růzností obou přístupů. V kurzu bude s ohledem na zasazení uvedené hry do dobových a místních souvislostí představen v jednotlivých tematických blocích událostní kontext přelomu 14. a 15. století v českých zemích a různé aspekty života pozdně středověké společnosti. Pozornost bude zaměřena také na otázky historické paměti a přežívání stereotypních představ o minulosti, stejně jako využití historické látky pro prezentování ideologických postojů.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu budou schopni:
- rozpoznat rozdíly v postupech a cílech herního vývojáře a historika při zpracování historické látky;
- charakterizovat život pozdně středověké společnosti v českých zemích;
- orientovat se v základní literatuře a pramenech k pozdnímu středověku v českých zemích;
- diskutovat o aktualizaci historické látky a jejího (zne)užití ve společenském diskurzu.
Osnova
 • Metody, postupy a cíle historika a herního vývojáře.
 • České země kolem roku 1400.
 • Události, místa a protagonisté (1402/1403).
 • Válka a vojenská taktika v pozdním středověku.
 • Písemná kultura pozdního středověku.
 • Diplomacie a komunikace v pozdním středověku.
 • Stereotypy v zobrazování panovníků.
 • Středověká vesnice pohledem archeologa.
 • Klášterní život v pozdním středověku.
 • Každodennost středověkého venkova.
 • Instrumentalizace historie ve společenském diskurzu.
Výukové metody
Přednáška, diskuze
Metody hodnocení
Písemný test, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PV1B115