EN

FF:VIKMB69 Reading Seminar - Informace o předmětu

VIKMB69 Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2. 3 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Interest in the topic.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
The aim of the course is to offer students the opportunity to read basic books and articles dealing with the topic of learning society or educational technologies. Themes and texts are chosen to have an interdisciplinary character - they are not purely EdTech themes but always relate to design, information science, data analysis ...
Výstupy z učení
After completing the course:
The student will be able to read English articles and critically think about them.
The student will be able to write a short critical review in English.
The student will have an overview of topics from selected texts and will be able to critically reflect and evaluate them.
Osnova
  • Learning analytics
  • Open education resource
  • Using big data, AI application in education
  • Critical approach to learning society, utopia and dystopia
  • Social Aspects of Education, Information Poverty, Information and Social Bubbles
Výukové metody
Students read independently (selected + selected literature) and lead a blog about reading. At the same time they give feedback to their classmates. This is a controlled online study.
Metody hodnocení
Students will receive texts that are crucial to the topic (on average three texts entered by the teacher and one chosen by the student)
The student has a blog where he writes in English about the literature he reads critically - not just about what it is, but also about what he was interested in, what was good and what was wrong, what it means for practice, society, research. ...
Student gives feedback or questions in the blog of other students
A brief discussion would be about what an interesting student has read and how it evaluates
The student who wants 4 credits (selected: k.) Will process all five themes. Student who has only 3 credits (selected: z) omitted one topic and his duty is to read only mandatory literature (he does not have to choose his own)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKMB69