BA_Mg5 Novodobé dějiny baltického prostoru

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (přednášející), doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (zástupce)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 12:00–15:40 L34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se soustřeďuje na průběh dějin baltického prostoru ve 20. století od 1.světové války, po níž vznikly nové státy od Polska po Finsko, do rozpadu Sovětského svazu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit průběh dějin baltického prostoru ve 20. století od 1.světové války, po níž vznikly nové státy od Polska po Finsko, do rozpadu Sovětského svazu.
Osnova
  • Tématické celky: 1.První světová válka, vývojové varianty a vznik národních států 2.Utváření vnitropolitických poměrů v meziválečném období: nacionalismus a multietnicita, problémy parlamentní demokracie a autoritarismu – pobaltské státy 3. Finská demokracie, ústav, politický systém a autoritativní tendence 4. Baltický prostor v evropské politice meziválečného období 5. Hospodářské vazby a orientace nových států 6.Mezi Německem a Sovětským svazem: pakt Molotov- Ribbentrop a jeho důsledky: okupace a anexe pobaltských států; Zimní válka 7. Nacistická okupace Pobaltí za druhé světové války: otázka holocaustu v Litvě a Lotyšsku; problémy kolaborace a resistence 8. Finsko ve druhé světové válce 9.Sovětizace pobaltských států; partyzánské hnutí, disent; utváření a fungování sovětského systému; socialistická industrializace a změny etnické struktury obyvatelstva 10. Finlandizace – mírová smlouva, finsko-sovětská smlouva o přátelství a její důsledky. Finsko v evropské politice; finlandizace a vnitropolitické poměry 11.Perestrojka a obnovení nezávislosti pobaltských států
Literatura
  • další literatura viz informace učitele
  • JUTIKKALA, Eino a Kauko PIRINEN. Dějiny Finska. Translated by Lenka Fárová. Praha: Lidové noviny, 2001. 408 s. ISBN 80-7106-406-8. info
  • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
Výukové metody
Přednášky, studentské referáty
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Základní literatura (ze syntéz pasáže věnované vývoji 1914-1991) L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996 (zde kapitoly týkající se vývoje Livonska, pobaltských gubernií, Estonska a Lotyšska ) Latvijas vésture, Ríga 2004 (Též v ruské a anglické verzi) A.Eidintas - V.Žalys - A.Senn, Lithuania in European Politics, New York 1998 A. Anušauskas, Lietuva, 1940-1990, Vilnius 2005 E. Jutikkala - Kauko Pirinen, Dějiny Finska, Praha 2001 O. Jussila - S. Hentila - J. Nevakivi, From Grand Duchy to a Modern State, London 1999 T.Tannberg a kol., History of Estonia, Tallinn 2000 Doporučená literatura: A. Plakáns, The Latvians, Stanford 1995 Doporučená literatura (z literatury k pobaltským zemím pouze pasáže týkající se Lotyšska a Estonska): The Anti-Soviet Resistence in the Baltic States, Vilnius 2002 E.Bojtár, Oloupení Evropy, Praha 1993 The History of the Baltic Countries, Tallinn 2000 Die baltischen Staaten (ed.B.Meissner), 2. vyd., Kőln 1991 A. . Ezergailis,The Holocaust in Latvia 1941-1944 : the missing center , Riga Washington 1996 M. Ilmjärv, Silent Submission: Formation of Foreign Policy of Estonia, Latvia and Lithuania. Period from Mid-1920-s to Annexation in 1940, Stockholm 2004 A. Kasekamp, The Radical Right in the interwar Estonia, Houndmills 2000 M. Laur, History of Estonia, Tallinn 2004 R.Misiunas-R.Taagepera, The Baltic States: Years of Dependence 1940-1980, Berkeley 1983, 2. vyd. 1993 S.Myllyniemi, Die baltische Krise 1938-41, Stuttgart 1979 S.Myllyniemi, Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-1944, Helsinki 1973 Na čaše vesov: Estonija i SSSR, 1940 god i jego posledstvija (sost. P. Vares. O. Žurjari), Tallinn 1999 G.Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, Stuttgart 1970 D.K. Kirby, Finland in the Twentieth Century, London 1979 R. Penttilä, Finland`s Search For Security Through Defence, London 1991 Zimnaja vojna, I-II, S. Petersburg 1998
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.