CLDS_a34 Evropské raně novověké paralely

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní charakteristikou kurzu je seznámení studentů s teoretickými koncepty slovanského areálu v raném novověku a s jeho dominantními uměleckými texty. V koncepci se využívá přístupů literární historie a teorie (se soustředěním na tematologii). Specifičnost kurzu spočívá v komparatistickém přístupu. Hlavní témata výuky jsou zjevná z podrobné osnovy.
Výstupy z učení
Výstupem z kurzu bude:
- porozumět konceptům barokních textů evropského slovanského areálu;
- určit specifika textů evropského slovanského areálu;
- použít informace o barokních textech slovanského evropského areálu a o teoretických konceptech;
- napsat písemnou práci s vysvětlením minimálně jednoho z uměleckých textů barokní poetiky či komparace dvou odborných textů o tématu.
Osnova
 • 1. Úvod. Metody komparatistiky. Barokní poetika.
 • 2. Černého koncepce dvou estetických a rétorických barokních kategorií.
 • 3. Španělské baroko: Tereza z Ávily; Jan z Kříže.
 • 4. Italské baroko: Torquato Tasso.
 • 5. Anglické baroko: John Donne; John Milton.
 • 6. Německé baroko: Andreas Gryphius; Friedrich von Spee; Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen.
 • 7. Chorvatské baroko: Ivan Dživo Gundulić; Ivan Mažuranič.
 • 8. Polské baroko: Jan Andrzej Morstyn.
 • 9. Ruské a ukrajinské baroko: Simeon Polockij; Hryhorij Skovoroda.
 • 10. Komenský a jeho barokní překlad textu J. Kochanovského.
 • 11. Shrnutí: vztahy textů, komparace.
Literatura
  povinná literatura
 • Slovník světových literárních děl. Edited by Vladimír Macura. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1989. 475 s. ISBN 8020700048. info
  doporučená literatura
 • Hron, Z. /ed./. John Donne. Komu zvoní hrana. Praha: Prostor 2014.
 • Rémi, C. Philomela mediatrix. Friedrich Spees Trutznachtigall zwischen poetischer Theologie und geistlicher Poetik. La Frankfurt/M.: Lang 2006.
 • ČERNÝ, Václav. Až do předsíně nebes : čtrnáct studií o baroku našem i cizím. Edited by Alexandr Stich - Jarmila Víšková. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 457 s. ISBN 8020405887. info
  neurčeno
 • Černý, V. Kéž hoří popel můj. Z poezie evropského baroka. Praha: Mladá fronta 1967
 • Kardyny-Pelikánová, K. Od Komenskiego do … Komenskiego. Trzy aspekty czeskich przekładów arcyhymnu Jana Kochanowskiego: filologiczny, wersologiczny, kulturowy. In: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Warszawa: Wydawnictvo Anta 2005, s. 323 – 3
 • MORSZTYN, Jan Andrzej. Utwory zebrane [Morsztyn, 1971]. Edited by Leszek Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická interpretace.
Metody hodnocení
Esej zaměřený na vybraný text hlavních představitelů uměleckého či odborného diskurzu.
Informace učitele
Bloková výuka.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.