ISKM45 Pedagogická psychologie pro informační specialisty

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Šašinková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Hana Matějková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 4. 11. až Po 2. 12. Po 12:00–13:40 D21
Předpoklady
zájem o téma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kurzu student: získá základní přehled o problematice pedagogické psychologie v kontextu studia pedagogiky. První oblastí učebních cílů je psychologie osobnosti a vývojová psychologie, dále získá povědomí o psychologii učení. Druhou oblastí cílů kurzu je pedagogická psychologie, tedy styl učení, motivace, komunikace učitele s žákem apod. Speciálním oblastí jsou dále témata, která souvisí s psychologií a psychologickou patologií v kyberprostoru.
Osnova
 • Prezenční setkání:
 • Předmět pedagogické psychologie, témata, metody.
 • Osobnost žáka a učitele - determinace osobnosti, struktura osobnosti (temperament, charakter, seberegulační vlastnosti, motivace, schopnosti)
 • Obecná psychologie - emoce, paměť, tvořivost. Učení - druhy učení, činitele, učební styly, efektivní metody učení.
 • Specifika jednotlivých vývojových období
 • Učitel a jeho role
 • Výuka - pedagogické zásady, hodnocení, alternativní přístupy (Waldorf, Montessori), technologie ve výuce
 • Žáci se specifickými potřebami, pedagogicko-psychologická poradna
 • Sociální psychologie - komunikace, asertivita, řešení konfliktů, skupinová dynamika, klima třídy
 • Pozitivní a negativní jevy ve škole (Ne)bezpečí na internetu
 • Psychohygiena učitele, syndrom vyhoření
Literatura
  doporučená literatura
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
Výukové metody
přednáška s problémovým výkladem, diskuze, videotrénink, kritické čtení odborné literatury
Metody hodnocení
ústní zkouška, individuální projekt
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia. Pro studenty kombinovaného studia jsou alternativní formou zadávány úkoly, výuka je přizpůsobena tak, že probíhá v blocích speciálně pro kombinované studenty (v sobotu). Termín sobotní blokové výuky v semestru porzim 2019: 30. 11. 2019 od cca 9 do cca 16 hodin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Sobotní výukový blok pro kombinovanou formu studia: 30. 11. 2019.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.