ISKM69 Design v souvislostech

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/30/0. interaktivní bloková výuka. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Roman Novotný (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 C128
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Design je v současnosti často spojován buď s uměleckou praxí (grafický design) nebo s businessovou tvorbou produktů a služeb (service design, webdesign). Design jako takový však vzchází z určitého a často nereflektovaného společensko-politického podhoubí. Norman Potter - designér a politický aktivista - napsal v roce 1968, že design je především o hledání vztahu (klienta a designéra, ale i produktu/služby a prostředí, toho, co je a není žádoucí v daném politickém kontextu, toho, co reflektuje neudržitelný stav klimatu a toho, co vzchází z dominantního socio-kulturního řádu).
V současnosti se designová praxe a teorie ve formě cirkulárního, potažmo kritického a spekulativního designu posouvá k větší reflexi aktuálních společenských témat. Klimatická změna, k níž společnost neví, jak se postavit, vyčerpávání ekonomických systémů, ať už je budeme nazývat jakkoliv, konfrontace s ICT a umělou inteligencí, kdy cloudové platformy typu Google nebo Facebook získávají suverénnější status než většina národních států a mnoho dalšího.
Filosof a teoretik designu Benjamin Bratton říká, že už dnes designujeme pro rok 2050, jen ne moc dobře, protože nereflektujeme jednak to, co design způsobuje, jednak jak by mohl přispět k řešení výše zmíněných problémů.
Cílem tedy je:
- znalost teorií a přístupů, které se v oblasti designu objevují
- přinést studentům vhled do designu nejen skrze praxi, ale i teorii, skrze nezamýšlené důsledky jednání a promýšlení hlubších souvislostí toho, co to znamená “designovat”
- schopnost reflektovat designové projekty na základě znalosti teorií human-centered designu, user-centered designu a spekulativního a kritického designu
Výstupy z učení
- absolventi předmětu jsou schopni kriticky reflektovat současnou designovou praxi a ukotvit design a osobu designéra v širších společenských, kulturních, politický a ekologických souvislostech
- absolventi dokážou své znalosti využít při psaní kritické eseje
Literatura
  povinná literatura
 • STERLING, Bruce. Vytváření věcí. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019. Katedra. ISBN 978-80-87989-86-9.
 • POTTER, Norman. Co je designér: věci, místa, sdělení. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018. Katedra. ISBN 978-80-87989-58-6.
  doporučená literatura
 • REDSTRÖM, Johan. Making design theory. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, [2017]. Design thinking, design theory. ISBN 978-026-2036-658.
 • ESCOBAR, Arturo. Designs for the pluriverse : radical interdependence, autonomy and the making of worlds. Durham: Duke University Press, 2018. xxi, 290. ISBN 9780822371052. info
 • LATOUR, Bruno. Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem : výbor z textů 1988-2013. Edited by Tereza Stöckelová, Translated by Čestmír Pelikán. Vydání první. Praha: tranzit.cz, 2016. 250 stran. ISBN 9788087259375. info
 • BRATTON, Benjamin H. The stack : on software and sovereignty. Cambridge, Massachusetts: The MIT press, 2015. xx, 502. ISBN 9780262029575. info
 • DUNNE, Anthony a Fiona RABY. Speculative everything : design, fiction, and social dreaming. London, England: MIT Press, 2013. ix, 224. ISBN 9780262019842. info
Výukové metody
- přednášky se seminárními prvky. Přednášková část seznámí účastníky kurzu s jednotlivými tématy z oblasti současné teorie designu. Výklad bude doplněn o diskuze se studenty na základě probírané látky a zadaných textů.
Metody hodnocení
- četba zadaných textů
- účast na diskuzích
- esej na 5 NS reflektující probrané učivo
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.